Kolumni

Oikeasuhtaisuutta

KolumniJari Varjo Johtaja Suomen riistakeskus

Kuluneena korona-aikana on keskusteltu paljon oikeasuhtaisuudesta. Hallinnon kapulakielessä se tarkoittaa velvoitetta mitoittaa tekeminen oikeassa suhteessa tavoitteeseen, eli kansankielellä ”ei ammuta...

Syötetäänkö sorsia – suotuisa suojelutaso sudella?

KolumniTauno Partanen, puheenjohtaja, Suomen riistakeskus

Maa- ja metsätalousministeriö lähetti toukokuussa lausunnolle asetusluonnoksen vesilintujen metsästyksen rajoittamisesta metsästysvuosina 2021 – 2024. Asetusluonnoksen esitys vesilintujen metsästyksen ravintohoukutinkiellosta on...

Uhanalaisuus ei tarkoita automaattista metsästyskieltoa

KolumniJanne Pitkänen  Erityisasiantuntija, Maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Erätalousyksikkö

Kuluvana keväänä uhanalaisten lajien metsästyskieltoa ajava kansalaisaloite sai kannatusta. Kategorisia rauhoituksia ei kuitenkaan tarvita lain tasolle, sillä maa- ja metsätalousministeriön...

10 vuoden tilinpäätös

KolumniErkki Huhta Varapuheenjohtaja Suomen riistakeskus

Kun lakiluonnos ”Riistanhoitoyhdistyksistä ja Suomen riistakeskuksesta” luovutettiin 30.3.2010, kiitin luovutustilaisuudessa maa- ja metsätalousministeri Anttilaa hyvästä yhteistyöstä lakiluonnoksen valmistelussa. Saimme silloisen...

Suomen riistakeskus ”kymppikerhoon”

KolumniTauno Partanen Puheenjohtaja Suomen riistakeskus

Vuonna 2009 Metsästäjäin Keskusjärjestön edustajakokouksessa käytiin laaja keskustelu metsästäjäorganisaation tulevaisuudesta. Kokouksen yksimielinen päätös oli Suomen riistakeskuksen perustaminen osana organisaation uudistamista....