Tulevaisuus askarruttaa meitä kaikkia

Pääkirjoitus
Jari Varjo Johtaja Suomen riistakeskus
Julkaistu2.5.2022

Maailma on voimakkaassa muutoksessa ja toimintamme tulevaisuus muutosten keskellä askarruttaa meitä kaikkia. Epävarmuuden vaikutukset näkyvät myös riistanhoitoyhdistyksissä, jotka muodostavat koko riistahallinnon selkärangan. Esimerkiksi kustannusten nousu koskettaa erityisesti vapaaehtoistyötä.

On hienoa huomata elävämme maailman myllerryksen ja ristiriitojen keskelläkin järjestäytyneessä yhteiskunnassa, jossa kansalaisyhteiskunta toimii niin hyvin, että moni tärkeä tehtävä voidaan hoitaa vapaaehtoisvoimin. Riistasektorilla tämä näkyy riistanhoitoyhdistysten moninaisessa työkentässä, josta hyvä esimerkki on hirvieläinkantojen hallinta. Riistanhoitoyhdistysten, metsästysseurojen ja -seurueiden yhteistyönä on saavutettu päättyneellä metsästyskaudella hyviä tuloksia esimerkiksi valkohäntäpeurakannan hallinnassa. Siitä suuret kiitokset kaikille mukana olleille! Tarve tälle työlle on jatkuva. Vapaaehtoiskenttä on osoittanut pystyvänsä hoitamaan hankaliakin ongelmia, mikäli toimintaedellytykset ja yhteistyö eri tahojen välillä ovat kunnossa.

Tämän lehden Riistanhoitoyhdistykset tienhaarassa -artikkelissa nostetaan esille monia haasteita, jotka kumpuavat kentän todellisuudesta ja tunnoista. Byrokratian on koettu lisääntyvän ja väestön ikääntyminen koskettaa monia alueita.

Tulevaisuuden varmistaminen on yhteinen tehtävämme, jonka monet riistanhoitoyhdistykset ovat onneksi jo aloittaneet. On syntynyt tulevaisuuteen kurkottavia riistanhoitoyhdistysten yhteenliittymiä, uusia toimintatapoja ja yhteistyötä. Lisäksi monia uusia riistanhoitoyhdistysten yhdistymisiä suunnitellaan eri puolilla Suomea. On tärkeää, että joka kulmakunnalla haetaan omaan tilanteeseen sopivat ja tulevaisuuden turvaavat toimintamallit. Toivon, että nämä suunnitelmat eri puolilla maata etenevät keskeytyksettä. Teette niissä pioneerityötä ja olette mallina meille kaikille.