Kolumni

10 vuoden tilinpäätös

KolumniErkki Huhta Varapuheenjohtaja Suomen riistakeskus

Kun lakiluonnos ”Riistanhoitoyhdistyksistä ja Suomen riistakeskuksesta” luovutettiin 30.3.2010, kiitin luovutustilaisuudessa maa- ja metsätalousministeri Anttilaa hyvästä yhteistyöstä lakiluonnoksen valmistelussa. Saimme silloisen...

Suomen riistakeskus ”kymppikerhoon”

KolumniTauno Partanen Puheenjohtaja Suomen riistakeskus

Vuonna 2009 Metsästäjäin Keskusjärjestön edustajakokouksessa käytiin laaja keskustelu metsästäjäorganisaation tulevaisuudesta. Kokouksen yksimielinen päätös oli Suomen riistakeskuksen perustaminen osana organisaation uudistamista....

Erilaista suojelua

KolumniJanne Pitkänen, Erityisasiantuntija, Maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Erätalousyksikkö

Euroopan unionin luonnon monimuotoisuuden strategiassa asetettiin tavoite, että vuoteen 2030 mennessä EU:n pinta-alasta 30 % on suojelualueita. Suomen maa-alasta 13,2...

Se tunne, kun luoti meni läheltä

KolumniJanne Pitkänen Erityisasiantuntija Maa- ja metsätalousministeriö Luonnonvaraosasto Erätalousyksikkö

Riistakolmiolaskennat ja ajantasaisen tiedon perusteella kehitetty metsäkanalintujen metsästysaikojen säätely ovat avanneet jo kahtena talvena mahdollisuuden myös talviseen latvalinnustukseen. Se edellyttää...

Kentän ääni kuuluu

KolumniTauno Partanen, puheenjohtaja, Suomen riistakeskus

Kokoontumisrajoitusten vuoksi jouduttiin riistanhoitoyhdistysten aluekokoukset siirtämään maaliskuulta marraskuulle. Onneksi ne saatiin pidettyä – pääosa aivan normaaleina kokouksina ja kaksi kokousta...