Känslan när en kula susar tätt intill

KolumnJanne Pitkänen, Specialsakkunnig, Jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursavdelningen, Enheten för vilt och fiske

Fältets röst hörs

KolumnTauno Partanen, Ordförande, Finlands viltcentral

På grund av mötesbegränsningarna blev vi tvungna att flytta fram jaktvårdsföreningarnas regionmöten från mars till november. Lyckligtvis kunde mötena hållas...