Personliga erfarenheter av jaktarrendeavtal

KolumnTauno Partanen, Ordförande, Finlands viltcentral

Flyttvägens sak är vår

KolumnJanne Pitkänen, Specialsakkunnig, Jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursavdelningen, Enheten för vilt och fiske

Flyttfåglarnas återkommande vårflyttning till nordliga häckningsområden och höstflyttningarna tillbaka till övervintringsområdena är ett otroligt naturfenomen. Fåglarna överskrider gränserna för stater,...