Småviltet

KolumnJari Varjo Direktör Finlands viltcentral

Om hönsfåglar, slagjärn och älgskador

KolumnTauno Partanen, Ordförande, Finlands viltcentral

Vinterjakten ingen kollaps för hönsfåglarna

KolumnJanne Pitkänen, Specialsakkunnig, Jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursavdelningen, Enheten för vilt och fiske