Ampumaradat kuntoon

Kolumni
Janne Pitkänen  Erityisasiantuntija, Maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Erätalousyksikkö
Julkaistu2.5.2022

Ampumaradat ovat välttämättömiä turvallisen ja eettisen metsästyksen vaatiman ampumataidon harjoittelemiseksi. Niitä tarvitaan myös lakisääteisten ampumakokeiden suorittamiseen. Suomessa on yli 600 ampumarataa, joita ylläpitävät usein harrastusjärjestöt: metsästys- ja ampumaseurat, reserviläisyhdistykset sekä riistanhoitoyhdistykset. Samoilla radoilla harjoittelevat sekä metsästäjät että reserviläiset.

Ampumarataverkosto uhkaa käydä liian harvaksi, koska ympäristölupaprosessit ovat vaikeuttaneet monien ratojen toimintaa. Useita ratoja on suljettu tai niiden toimintaa on merkittävästi rajoitettu. Siksi maa- ja metsätalousministeriö kaksi vuotta sitten osoitti riistanhoitomaksuvaroista yli miljoonan euron rahoituksen Suomen Ampumaurheiluliiton, Metsästäjäliiton, Reserviläisliiton, Reserviupseeriliiton ja riistakeskuksen yhteiseen ampumaratojen ympäristölupahankkeeseen.

Kolmevuotisen hankkeen aikana on tavoitteena laatia ympäristölupahakemukset noin 150 radalle. Se on kuitenkin vasta pieni osa toistaiseksi voimassaolevaa ympäristölupaa vailla olevista radoista.

Ukrainan sodan myötä maanpuolustusta on päätetty vahvistaa. Suomen puolustus perustuu laajaan reserviin ja sen omaan harjoitteluun ampumaradoilla. Innostus reserviläistoimintaan on kasvanut. Ampumarataverkoston harveneminen on pysäytettävä senkin vuoksi, että kasvavat joukot reserviläisiä mahtuvat harjoittelemaan.

Ampumaratojen ympäristölupien saaminen kuntoon on paitsi maa- ja metsätalousministeriön, myös monen muun hallinnonalan etu. Sisäministeriö ja poliisihallitus valvovat ampumaratoja – ja pitää poliisien itsekin harjoitella. Ympäristöministeriö taas estää ympäristön pilaantumisen ympäristöluvituksen avulla. Vaikka myös sosiaali- ja terveysministeriön alaan kuuluvan EU:n kemikaalilainsäädännön kautta lyijyn käyttöä rajoitetaan metsästyksessä, niin ampumaradoilla lyijyä sisältäviä luoteja ei voida kokonaan korvata.

Yhteiskunnan tulisikin nyt laajemmin tukea koko ampumarataverkoston ympäristölupien saamista nopeasti kuntoon.