Kohti uutta metsästysvuotta

Pääkirjoitus
Jari Varjo Johtaja Suomen riistakeskus
Julkaistu29.6.2022

Jahtikauden alku on pian käsillä ja on jälleen aika saattaa välineet, koirat ja metsästäjät kuntoon. Tämä tarkoittaa pyynnissä käytettävien välineiden kunnon tarkistamista, pyyntiä koskevien pykälien mieleen palauttamista sekä ampumaharjoittelua rataolosuhteissa.

Kun sadonkorjuun aika koittaa, erityistä huomiota tulee kiinnittää pyyntivälineiden oikeaan käyttöön. Viime kaudella tarpeetonta kärsimystä aiheutti pienpetorautojen päätyminen karhujen käpäliin. Tätä kirjoittaessani pykäliä ollaan muuttamassa niin, että saman toistuminen vältettäisiin. Vastuu on metsästäjillä riippumatta siitä, ehtivätkö uudet säännökset voimaan ennen jahtikauden alkua. Pidetään kaikki huolta siitä, että pyyntivälineemme ovat asianmukaisessa kunnossa ja hyvin suojattuja.

Erityisen tärkeää on ottaa aloittelevat metsästäjät mukaan oppimaan kokeneemmilta. Tämä on hyvä aloittaa jo valmisteluvaiheessa välineiden huollon ja ampumaharjoittelun merkeissä. Turvallinen, vastuullinen ja luontoa kunnioittava metsästyskulttuuri on asenne, jonka periyttämisessä uusille metsästäjäpolville vastuu kuuluu meille kaikille.

Omalla toiminnallamme vaikutamme metsästyksen julkikuvaan. Otetaan metsällä huomioon myös muut luonnossa liikkujat. Näin voimme nauttia ulkoilmasta kukin tavallamme.

Muistetaan myös kohtuullisuus. Metsästä ei ole koskaan syytä ottaa enempää kuin tarvitaan ja ollaan halukkaita hyödyntämään. Luonnonantimet ovat hienoja ja ansaitsevat asianmukaisen kunnioittavan kohtelun.

Toivotan turvallista alkavaa metsästysvuotta kaikille. Tarjolla on jälleen hienoja hetkiä upeassa luonnossa.