Kolumn

Miljötillstånden för skjutbanor bör göras smidigare

KolumnJanne Pitkänen, Specialsakkunnig, Jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursavdelningen, Enheten för vilt och fiske

Till viltförvaltningens viktigaste uppgifter hör att jobba för en säker och etisk jakt. Till det grundläggande hör att jägarna övar...

Tumma aldrig på säkerheten!

KolumnTeppo Kakkonen, Vice ordförande, Finlands viltcentral

Visionen noll jaktolyckor under jaktsäsongen infriades tyvärr inte heller i år. Vi jägare bär ett stort ansvar och det här...

Från skymning till gryning

KolumnTeppo Kakkonen, Vice ordförande, Finlands viltcentral

Den nya förordningen om förbud mot sjöfågeljakt i skymningen har väckt livliga diskussioner om hur den ska tolkas och om...

Jaktens etik och ansvarstagandet i förändring 

KolumnJanne Pitkänen, Specialsakkunnig, Jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursavdelningen, Enheten för vilt och fiske

Jord- och skogsbruksministeriet har uppdaterat strategin för den offentliga viltkoncernen. I uppdateringsarbetet deltog ordförandena för viltråden och sakkunniga från Jägarförbundet,...

Olagligheter i älgskogen

KolumnTauno Partanen, Ordförande, Finlands viltcentral

I massmedierna har vi kunnat följa med hur en omfattande undersökning av tjuvjakt framskrider. Fallet handlar om ett savolaxiskt jaktsällskaps älgjakter...