Kolumn

Personliga erfarenheter av jaktarrendeavtal

KolumnTauno Partanen, Ordförande, Finlands viltcentral

I föregående nummer av tidningen Jägaren fanns en utmärkt artikel med rubriken ”Jaktföreningen är markägarens samarbetspartner”. Jag har under väldigt...

Flyttvägens sak är vår

KolumnJanne Pitkänen, Specialsakkunnig, Jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursavdelningen, Enheten för vilt och fiske

Flyttfåglarnas återkommande vårflyttning till nordliga häckningsområden och höstflyttningarna tillbaka till övervintringsområdena är ett otroligt naturfenomen. Fåglarna överskrider gränserna för stater,...

Alla grubblar vi på framtiden

KolumnJari Varjo Direktör Finlands viltcentral

Vi lever i omvälvande tider och grubblar på framtiden för vår verksamhet. Osäkerheten avsätter sina spår också i jaktvårdsföreningarna, som...

Det brådskar att få ordning på skjutbanorna!

KolumnJanne Pitkänen, Specialsakkunnig, Jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursavdelningen, Enheten för vilt och fiske

Skjutbanorna är nödvändiga för att jägarna ska kunna upprätthålla skjutskickligheten och jaga säkert och etiskt. Banorna behövs också för de...

Vargen – ett politiskt vilt

KolumnTauno Partanen, Ordförande, Finlands viltcentral

Och så gick det på det viset att naturorganisationerna överklagade och de stamvårdande dispenserna belades med verkställighetsförbud av förvaltningsdomstolarna. Viltcentralen...