Kolumn

Ett 10 års bokslut

KolumnErkki Huhta Vice ordförande Finlands viltcentral

När lagförslaget ”Jaktvårdsföreningarna och Finlands viltcentral” överläts den 30 mars 2010 tackade jag vid överlåtelsen jord- och skogsbruksminister Anttila för...

Strikt skyddat! 

KolumnJanne Pitkänen, Specialsakkunnig, Jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursavdelningen, Enheten för vilt och fiske

Den europeiska unionen har i sin strategi för mångfalden i naturen formulerat målet att 30 % av EU:s areal ska bestå...

Känslan när en kula susar tätt intill

KolumnJanne Pitkänen, Specialsakkunnig, Jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursavdelningen, Enheten för vilt och fiske

Triangelinventeringarna och regleringen av jakttiderna för skogshönsen som bygger på färska data har redan i två vintrar skapat möjligheter till...

Fältets röst hörs

KolumnTauno Partanen, Ordförande, Finlands viltcentral

På grund av mötesbegränsningarna blev vi tvungna att flytta fram jaktvårdsföreningarnas regionmöten från mars till november. Lyckligtvis kunde mötena hållas...