Kolumn

Vi behöver regionalt påverkande

KolumnTeppo Kakkonen, Vice ordförande, Finlands viltcentral

Jägarkåren lever i en rörig tid. Debatten om rovdjurspolitiken är brokig och delvis polariserad. Diskussionerna i de sociala medierna eldar...

Internationellt påverkande på olika sätt

KolumnJanne Pitkänen, Specialsakkunnig, Jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursavdelningen, Enheten för vilt och fiske

Jakten och viltvården påverkas allt oftare av internationella avtal och EU-lagstiftning. Finland har varit med om att stöda allt ambitiösare...

Ljus i Brysseländan av tunneln

KolumnJanne Pitkänen, Specialsakkunnig, Jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursavdelningen, Enheten för vilt och fiske

I Bryssel briserade i december den kanske bästa nyheten på 25 år när EU-kommissionen offentliggjorde sitt förslag om att mildra...

Har vi förlorat målet ur sikte?

KolumnTauno Partanen, Ordförande, Finlands viltcentral

HFD:s björnbeslut körde in vår rovdjurspolitik i en återvändsgränd värre än någonsin förut. Av allt att döma har den stamvårdande...