Kolumn

Toppjakt och stamvård av vargen

KolumnTauno Partanen, Ordförande, Finlands viltcentral

I större delen av vårt land fick vi i höstas tillfälle att njuta av urstarka hönsstammar. Under älgjakten i november-december...

Utfodring med säd ökar risken för fågelinfluensa

KolumnJanne Pitkänen Specialsakkunnig Jord- och skogsbruksministeriet Naturresursavdelningen Enheten för vilt och fiske

Ministeriet föreslog i våras ett treårigt förbud mot användningen av säd som lockbete vid jakt på sjöfåglar. Förordningen gavs dock...

Ett rikt utbud av jaktupplevelser

KolumnTauno Partanen, Ordförande, Finlands viltcentral

Jägarna har åter igen inventerat vilttrianglarna på talko. Inom den utsatta tiden räknades 945 trianglar och resultatet visar att hönsstammarna...