Kolumn

Iståndsättning – resultat genom att motivera markägare och jägare 

KolumnJanne Pitkänen, Specialsakkunnig, Jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursavdelningen, Enheten för vilt och fiske

Förändringarna i livsmiljöer och naturförlusterna drabbar också viltstammarna, samtidigt som klimatförändringen försvagar levnadsvillkoren för somliga viltarter. En förändring av energiproduktionen...

Satsningar och resultat under regeringsperioden

KolumnJanne Pitkänen Specialsakkunnig, Jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursavdelningen, Enheten för vilt och fiske

Sotkaprojektet fick i regeringsprogrammet luft under vingarna som en aldrig förut skådad satsning på vilt- och naturvården. Men tilläggsfinansieringen på...