Kolumn

Känslan när en kula susar tätt intill

KolumnJanne Pitkänen, Specialsakkunnig, Jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursavdelningen, Enheten för vilt och fiske

Triangelinventeringarna och regleringen av jakttiderna för skogshönsen som bygger på färska data har redan i två vintrar skapat möjligheter till...

Fältets röst hörs

KolumnTauno Partanen, Ordförande, Finlands viltcentral

På grund av mötesbegränsningarna blev vi tvungna att flytta fram jaktvårdsföreningarnas regionmöten från mars till november. Lyckligtvis kunde mötena hållas...

Säkerheten framför allt

KolumnTauno Partanen, Ordförande, Finlands viltcentral

Den här hösten har jägarna varit tvungna att tänka på säkerheten ur olika vinklar. I synnerhet för arrangemangen kring sällskaps­jakter...

Utfodring med säd förvandlar andjakten till shooting

KolumnJanne Pitkänen, Specialsakkunnig, Jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursavdelningen, Enheten för vilt och fiske

Jaktens sociala och kulturella hållbarhet får allt mera uppmärksamhet i samhället. Det är utmärkt att jakten, viltet och naturen intresserar...

Nytt jaktår – nya tider?

KolumnErkki Huhta, Vice ordförande, Finlands viltcentral

För gåsjakten har det fastställts säsong- och dagskvoter, och därmed har vi inlett en ny era. Ny är också skyldigheten...