Kolumn

Ett rikt utbud av jaktupplevelser

KolumnTauno Partanen, Ordförande, Finlands viltcentral

Jägarna har åter igen inventerat vilttrianglarna på talko. Inom den utsatta tiden räknades 945 trianglar och resultatet visar att hönsstammarna...

Årtiondets hönsfågelhöst

KolumnJanne Pitkänen Specialsakkunnig Jord- och skogsbruksministeriet Naturresursavdelningen Enheten för vilt och fiske

Sommarens inventering av vilttrianglarna visar att hönsfågelstammarna på många orter har ökat så mycket att de nästan når toppåren för...

Proportionalitetsprincipen

KolumnJari Varjo Direktör Finlands viltcentral

Under den gångna coronatiden har det talats en hel del om proportionalitet. På regeringens fikonspråk betyder det en skyldighet att...

Ett 10 års bokslut

KolumnErkki Huhta Vice ordförande Finlands viltcentral

När lagförslaget ”Jaktvårdsföreningarna och Finlands viltcentral” överläts den 30 mars 2010 tackade jag vid överlåtelsen jord- och skogsbruksminister Anttila för...