Kolumn

Vi fick klarhet i jakten med slagjärn

KolumnTeppo Kakkonen, Vice ordförande, Finlands viltcentral

Debatten om slagjärn för små rovdjur gick het i somras och våras. Olika åsikter, verksamhetsmodeller och hotbilder fördes fram från...

Småviltet

KolumnJari Varjo Direktör Finlands viltcentral

Även om småviltet ofta hamnar i skuggan av storviltet i det offentliga samtalet så är det oerhört viktigt för oss...

Om hönsfåglar, slagjärn och älgskador

KolumnTauno Partanen, Ordförande, Finlands viltcentral

Sommarvädret lovade gott för bärskörden och hönsfåglarnas häckning. Resultatet av triangelinventeringarna visade att hönsfåglarnas häckning lyckades hyfsat, även om de...

Vinterjakten ingen kollaps för hönsfåglarna

KolumnJanne Pitkänen, Specialsakkunnig, Jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursavdelningen, Enheten för vilt och fiske

Här i vårt land har vi kunnat tillåta vinterjakt på orrtupp sedan 2015 och på tjädertupp sedan 2019. Den senare...