Rautapyyntiin saatiin selkeyttä

Kolumni
Teppo Kakkonen, Varapuheenjohtaja, Suomen riistakeskus
Julkaistu17.11.2022

Keskustelu pienpetojen pyyntiraudoista kävi vilkkaana viime kevään ja kesän aikana. Erilaisia mielipiteitä, toimintamalleja ja uhkakuvia esitettiin, niin metsästäjien kuin rautapyyntiä vastustavien tahojen toimesta. Keskustelu on nyt saatu päätökseen tai siihen on ainakin saatu selkeät suuntaviivat metsästysasetuksen 10 § muutoksen myötä.

Raudat, olivatpa ne sitten Conibear- tai laatikkorautatyyppisiä, tulee sijoittaa suojakoteloon, jossa on enintään 80 mm suuaukko.

Asetusmuutos on suoraviivainen ja selkeä. Se vaatii toimenpiteitä suojakoteloiden suhteen. Nyt meillä on käytössämme kuitenkin selkeät ohjeet, miten toimia. Asetusmuutos astuu voimaan 1.12.2022, joten metsästäjät ehtivät ennen asetuksen voimaantuloa saattaa suojakotelot laillisiksi. Rautojen pyyntiteho ei tästä olennaisesti huonone.

Todella isona asiana näen, että pienpetojen pyyntiin tarkoitettuja heti tappavia rautoja saa edelleen käyttää. Uhkakuvissa vilahdellut pyyntirautojen totaalinen kielto olisi ollut suuri isku pienpetojen pyytäjille ja katastrofi luonnon monimuotoisuudelle. Mikäli pyyntiraudoilla metsästäminen olisi kielletty, olisi se poistanut perinteisen näädän raudanpyyntikulttuurin kokonaan. Millaiset vaikutukset sillä olisi ollut metsäkanalintukantoihin? Sitä voimme vain arvailla.

Minkin pyyntiteho olisi vääjäämättä laskenut murto-osaan nykyisestä reilun 50 000 minkin vuosisaaliista. Monet runsaan minkkikannan alueet ovat käytännössä mahdottomia hallita elävänä pyytävillä loukuilla. Minkkien poistaminen niin vesilintujen pesimäalueilta kuin Lapin tammukkapurojen varsilta on ensiarvoisen tärkeää työtä. Työkalut tähän työhön säilyivät nyt meidän käytössämme, ja hyvä niin.

Käydään toimeen ja pidetään pien- ja vieraspetojen pyynti tehokkaana luonnonhoitotoimena.