I sina bästa stunder kan parräkningen vara en svindlande upplevelse en vårmorgon när hela naturen har vaknat till liv. Väl värt att uppleva!

Inventeringen av sjöfåglar närmar sig: Vi behöver fler som räknar!

Vi uppmanar dem som räknar sjöfåglar att returnera resultatet via det nya rapporteringssystemet på nätet. På det sättet blir uppskattningarna av fågelstammarna klara i god tid före jakten.

Text Olli Kursula och Markus Piha Bilder Jari Peltomäki

Publicerad3.5.2024

Finland är ett betydande häckningsområde för flera europeiska änder. Därför är det av största vikt att vi följer med hur de häckande stammarna utvecklas och hur häckningen lyckas. Under de senaste årtiondena har flera sjöfågelarter minskat oroväckande. Det är därför väldigt viktigt att vi inventerar fåglarna, följer med förändringarna och klarlägger orsakerna. Vi uppmanar därför er som inventerar att skicka in resultatet genom rapporteringssystemet på nätet. På det viset blir uppskattningarna av fågelstammarna klara i god tid före jakten.

Gör den första räkningen ungefär en vecka efter islossningen

Inventeringen av sjöfåglar görs på permanenta observationsplatser som en punkträkning. I maj räknar vi sjöfågelparen två gånger. Den första parräkningen görs ungefär en vecka efter islossningen och den andra två, tre veckor senare. I juli räknar vi ungarna på nytt och på samma punkter. Räkningen omfattar samtliga sjöfåglar.

 


Okomplicerat att räkna

Den som räknar behöver en kikare och anteckningsmaterial. Det tar inte mer än fem till femton minuter att räkna en punkt. Det går således utmärkt att hinna med flera punkter under samma morgon. Lättillgängliga uddar, strandklippor, fågeltorn och bryggor med god utsikt över vattenvidden utgör de bästa platserna för uppgiften.

För att materialet ska vara representativt är det önskvärt att inventeringen görs varje år och vid samtliga typer av vattendrag i trakten. Även om det något år skulle bli ett avbrott i räknandet för någon punkt så ska räknandet återupptas följande år. Även tidsserier med avbrott är användbara när vetenskapen räknar ut indexet för förändringarna hos stammarna. Dessutom betraktar vi det som särskilt önskvärt att avsomnade inventeringspunkter blir återupplivade.

Skicka in resultatet på nätet

Vi rekommenderar att du skickar in resultaten för punkterna elektroniskt till Finlands artdatacenter (laji.fi) som koordineras av Naturhistoriska centralmuseet (Luomus). Jägare loggar in där med sitt Oma riista-lösenord. Vi ser gärna att du skickar in resultaten på nätet; det går så mycket snabbare och enklare än med papper i snigelposten.

Tanken är att snabba upp insamlingen och rapporteringen så att jord- och skogsbruksministeriet får in materialet i god tid före jaktsäsongen börjar.

Utöver tidigareläggandet av uppskattningarna av fågelstammarna finns det fortsättningsvis också ett behov av att förbättra inventeringarnas regionala representativitet. Dessutom efterlyser vi nya ivriga fågelräknare.

Det går fortsättningsvis också att mejla inventeringsresultaten till Naturresursinstitutet på adressen vesilinnut@luke.fi.

Tillsammans med naturhistoriska centralmuseet tar Naturresursinstitutet varje år fram en uppskattning av tillståndet för sjöfåglarna. Vi behöver den här informationen när vi planerar vården av sjöfåglarnas livsmiljöer och dimensioneringen av jakten, och i arbetet med att bevara mångfalden i vattenmiljöer.

 


Ytterligare information och intresseanmälningar:

 


Tabellen ger de riktgivande datumen för inventeringarna under normala vårar.

Så här skapar du en ny inventeringspunkt

En inventeringspunkt för sjöfåglar skapar du genom att mejla följande uppgifter till addressen vesilinnut@luke.fi: koordinaterna för punkten i kartprojektionssystemet ETRS-TM35FIN (n hittar du här: https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/) och inventerarens kontaktuppgifter: postadressen, telefonnumret och e-postadressen.

Luke grundar punkten i systemet laji.fi och meddelar dig i vändande mejl.