Det går att modifiera hagelpipan också på ett kombigevär bara vapnets konstruktion tillåter det.
En jägares vapen

Gamla hagelbössor kan konverteras till stålhagel

Med hjälp av en vapensmed kan en gammal hagelbössa från blyåldern förvandlas (dock inte alltid) till ett modernt magnumgevär för stålhagel.

Text Tero Kuitunen Bilder Tero Salmela

Publicerad13.1.2023

En gång i tiden gjordes hagelgevären enbart för blyhagel eftersom blyet var det enda material som användes. Sådana bössor är ofta fast och snävt trångborrade. På de tvåpipiga bössorna för jakt var ofta den ena pipan halv choke och den andra helchoke. Inte heller användes magnumpatroner förr i samma omfattning som idag. Vilket betyder att patronläget på en 12-kalibrig bössa ofta är 70 mm långt.

Efter hand som det har blivit vanligare med hagel av stål och andra hårda material har de gamla bössorna börjat betraktas som ett problem. Det har ansetts som direkt farligt att skjuta med hårda hagel. Men det finns ingen orsak att vara rädd för en vapensprängning. Numera finns det stålhagelpatroner som alla hagelgevär kan laddas med eftersom trycket i patronen inte förändras med hagelmaterialet.

Ordning på trångborrningen

Vapensmedsmästaren Kari Laurila kan i sin verkstad göra de modifieringar som krävs.

– Ett hagelgevär som redan har 76 mm patronlägen, det vill säga magnumlägen, men med väldigt snäv trångborrning, kan konverteras till stålhagel; det räcker med att öppna trångborrningen, förklarar Laurila. När hagelpatronen avfyras träffar haglen med kraft trångborrningen vid pipmynningen. Haglen trycks ihop och lämnar pipan som en förtätad svärm. Hårda hagelmaterial ger dock inte efter som blyet gör och i värsta fall, om trångborrningen är kraftig, kan det bli för mycket för pipan. Om det händer kan det uppstå en bula vid pipmynningen. För effektiva stålhagelpatroner är därför M, det vill säga halv choke, den kraftigaste choken som fungerar.

– På gamla 12-kalibriga bössor fungerar trångborrningen vanligen så, att 1 mm trängre än pipans diameter är full choke och 0,5 mm är halv choke, berättar Laurila.

Så var fallet också med den här bössan, en valmet. Den undre pipan, som har halv choke, får vara som den är, men den övre pipan med full choke ska vi öppna till halv choke.

Halv choke räcker mer än väl till för ändamålet som bössan ska användas till eftersom hårda hagel rättar sig efter choken bättre än blyhagel. Med stålhagel ger en traditionell halv choke ofta en likadan träffbild som med full choke.

– Men innan vi sätter i gång ska vi provskjuta bössan för att se hurdana träffbilder piporna ger. Även om trångborrningen blir den samma i båda piporna så får de olika profiler, understryker Laurila.

Trångborrningen öppnas med en ställbar handbrotsch som ställs in för den här pipan. Öppnandet handlar i praktiken om att förkorta choken. Konens början stannar där den är. När man har nått halv choke får hagelladdningen avverka återstoden av pipan i en brotschad ”ren cylinder”. Slutresultatet kan alltså beskrivas som en trångborrning med en lång stabiliseringsdel.

Vi brotschade om överpipan på valmetbössan till halv choke, men den kunde ha gjorts ännu flackare. Med en ställbar brotsch åstadkommer man precis den trångborrning som gevärets ägare vill ha. Men arbetet tar tid. Smeden brotschar lite i taget och kontrollmäter för att resultatet ska bli det önskade.

– Somliga hagelgevär, som baikalbössorna, har en hårdförkromad pipa som en brotsch av den här typen inte biter på. Men brotschar av hårdmetall gör det och jag har försökt hitta sådana, men har ännu inte lyckats, förargar sig Laurila.

När måtten är de rätta så slipar man bort eventuella små spår efter brotschen och polerar ytan.

För att öppna en fast trångborrning använder man en steglöst ställbar brotsch. Styrningen av mässing håller brotschen rak under arbetets gång och har valts för att passa just den här pipan.
Vapensmeden mäter och följer med hur arbetet framskrider.

Utbytbara choker ett alternativ

Ibland är det möjligt att montera utbytbara choker på en gammal hagelbössa med fast trångborrning.

– Det finns tunnväggiga choketuber som har utvecklats för just det här. Men det går inte att sätta sådana på alla hagelgevär. Pipan måste vara tillräckligt tjock för att man ska kunna brotscha plats för tuberna. På den här valmetbössan går det inte att sätta sådana, förklarar Laurila.

Konvertering till magnum

Patronlägena på valmetbössan är 70 mm långa. Urvalet stålhagelpatroner och patronernas prestanda ökar avsevärt om det går att ladda med 76 mm magnumpatroner.

– Det är inte ovanligt att också gamla hagelgevär kan laddas med magnumpatroner. Somliga sådana, som exempelvis valmet, är kamrade för både 12/70 och 12/76. Piporna är likadana, det är bara patronläget som skiljer och trycktestet som gjordes på den tiden.

Brotschen för patronläget är manuell och jobbet görs med största omsorg. Efter en stunds brotschande ska brotschen putsas och patronläget granskas. När patronläget har nått längden 76 mm kan vi övergå till nästa fas i jobbet.

När patronläget är förlängt ska övergångskonen göras flackare. Alltså den konformade övergången från patronläget till pipan där haglen trycks ihop från patronlägets större diameter till pipans mindre. Med en flackare övergång får haglen en längre sträcka att tränga ihop sig på och trycket stiger inte lika brant.

– På gamla hagelbössor är övergången ofta väldigt kort och därmed också brant. För att få jämna och fina träffbilder så gjorde man dem flackare, men utan att förlänga patronläget, berättar Laurila.

Brotschen som vapensmedsmästaren använder för övergången sjunker till en början fort, men snart får han ta i på allvar.

– Nu ligger brotschen mot pipan på en lång sträcka och övergången har blivit drygt 50 mm lång, konstaterar Laurila med svettpärlor i pannan.

Jobbet avrundas med en slipning av patronlägena och övergångarna, och sedan är vapnet klart för test.

Samtliga moment görs med en manuell brotsch. På bilden brotschas ett patronläge som närmar sig sin nya längd på 76 mm.
När man förlänger patronläget bör man också göra övergångskonen lika flack som den är på moderna gevär. Somliga pipor är hårdförkromade, men brotschen för övergångskonen är av hårdmetall och biter på kromen.

Magnum- och stålhagelstämplarna

Innan ett hagelgevär som har konverterats till magnum kan säljas eller överlåtas till en kund ska det göras ett officiellt trycktest.

– Vid kontrollen som polisstyrelsens vapenförvaltning gör ingår en allmän granskning och man avfyrar vapnet med övertryckspatroner och gör en efterkontroll. Ett godkänt hagelgevär får därefter en bekräftande märkning, berättar Laurila.

Kontrollen är den samma som görs för samtliga 12/76-hagelgevär som säljs i Finland och kan laddas med stålhagel.

– Kontrollavgiften är 20 euro, vilket betyder att besväret är större än utgiften, skrattar Laurila.

Ska ditt hagelgevär uppdateras?

Förbudet mot blyhagel träder i kraft den 15 februari. Det har väckt en livlig debatt om framtiden och möjligheterna att använda andra hagelmaterial. Mången jägare grunnar säkerligen på vad han eller hon ska göra med sin gamla trofasta hagelbössa, i synnerhet om blyhaglen blir förbjudna på all jakt.

Den gamla trofasta bössan går kanske ändå att rädda. Men det kanske inte går eller lönar sig att göra samtliga ovannämnda modifieringar på alla bössor.

– Om det är en kvalitetsbössa i gott skick så är det värt att överväga en uppdatering. Kontakta din vapensmed. Han kan avgöra vilka modifieringar som är möjliga, säger Laurila uppmuntrande till dem som äger en fin gammal bruksbössa.

Samma verktyg finns också för kalibrerna 16 och 20. Alla vapensmeder har kanske inte verktygen för alla kalibrer, men det råder ingen brist på brotschar på marknaden.

Se videon

Konverteringen av en gammal hagelbössa till stålhagel

Vad kostar kalaset?

Prislappen på modifieringen beror på hur mycket som ska göras och varierar alltså från fall till fall. Prisspannet sträcker sig från en till flera hundringar.