En jägares utrustning

Lär dig hur det fungerar
Kikarsiktets anatomi

Ett kikarsikte är egentligen en enkel optisk apparat, men du måste kunna ställa in alla rattar för att få ut den fulla potentialen.

text och bilder Arto Määttä

Publicerad16.1.2021

På dagens kikarsikten finns det i regel minst tre inställningar som skytten måste kunna göra.

Justeringen av förstoringen är självklar liksom skruvarna för att ställa in träffpunkten. Däremot är dioptrijusteringen för att skärpa målbilden rena grekiskan för många. Precis, det går att ställa skärpan så den passar skyttens ögon.

Skruvarna för inställningen av hårkorset finns under skyddslocken på ställskruvarna för höjd- och sidled. Storleken på ett snäpp är angiven i vinkelminuter, centimeter per hundra meter eller milliradianer. ”R” betyder att träffen flytter högerut om du skruvar i pilens riktning.

Det grundläggande – förstoring och inskjutning

På dagens kikarsikten finns det med största sannolikhet en ställskruv för förstoringen, oftast framtill på okularet (= ”baklinsen”). Ett sådant sikte kallas variabelt. Det finns fortsättningsvis sikten med fast förstoring, men utbudet blir allt mindre.

Ett typiskt kikarsikte för jakt har ställskruvar för justeringen i höjd- och sidled, under skyddslock. På den kanten går utvecklingen mot justering för hand utan verktyg.

På europeiska sikten innebär ett snäpp 1 cm på 100 meter, det vill säga att varje klick flyttar träffen en centimeter på hundra meters avstånd. På amerikanska sikten används fortsättningsvis vinkelminuter; där är det vanligaste måttet på ett snäpp ¼ MOA (Minute of Angle, vinkelminut). Det innebär att ett klick flyttar träffen cirka 7 millimeter på hundra meters avstånd.

Skyttar frågar sig ofta åt vilket håll de ska justera siktet för att träffen ska flytta sig i rätt riktning. Numera är det här inget bekymmer eftersom alla moderna kikarsikten justerar träffen åt önskat håll. Om träffen ska flyttas till höger så vrider man skruven enligt pilen och ”R” (Right, dvs höger). Om träffpunkten ska flyttas uppåt skruvar man enligt pilen uppåt.

Dioptrijusteringen är en enkel, men för skytten väldigt viktig inställning. Den måste göras för att se hårkorset skarpt. Om du glömmer den kan bilden i kikarsiktet kännas otydlig

Dioptrijusteringen skärper bilden

Den minst kända justeringen handlar om dioptrijusteringen med vilken skytten skärper bilden. Men förväxla inte denna med parallaxjusteringen; mera därom nedan. Dioptrijusteringen görs med ställskruven baktill på okularet eller (på somliga sikten) genom att vrida på hela okularet. Riktningarna är i regel + och -. I synnerhet på amerikanska basmodeller vrider man på hela okularet och låser inställningen med en separat låsring. Europeiska sikten har i regel en snabbinställning som är snabb och enkel.

Parallaxjustering – för särskild precision

På de flesta kikarsikten för jakt med max 12 x förstoring är parallaxfelet fast korrigerat för 100 meters avstånd. Det betyder att jägaren inte behöver fundera på parallaxen på normala jaktavstånd.

Behovet av justeringar framträder först på längre skjutavstånd (över 200 m) och/eller mindre mål.

Finessen finns därför oftast på sikten med förstoringar som överskrider 12 x. Toppskytte med studsare är en sådan jaktform där det är en klar fördel att ha starkare förstoring än 12 x och parallaxjustering.

Det går enkelt att själv konstatera parallaxfel. Justeringen går till så, att du flyttar ögat från siktets optiska mittlinje i sidled eller höjdled och kontrollerar om hårkorset rör sig i förhållande till målet. När korset ligger kvar på samma punkt även om ögat rör sig så är parallaxen rätt inställd för detta skjutavstånd. Parallaxjusteringen innebär alltså inte en fokusering av bilden, även om den påverkar fokuseringen.

Ställskruven för parallaxen finns nästan alltid vid objektivet, men numera finns den oftast på den vänstra sidoskruven. Här sitter ställskruvarna för parallaxen och ljuspunkten bredvid varandra.

Låt bli om du inte kan!

Justeringar som kräver verktyg finns på sin höjd på skruvarna för träffbilden. Andra justeringar som kräver verktyg finns inte!

Ett kikarsikte har flera skruvar och den lurigaste hittar du på ställskruven för förstoringen. Den här skruven låser inte förstoringen utan är till för gasen inuti siktet. Om du öppnar skruven så pyser kvävgasen ut, vilket fördärvar siktets inre atmosfär så det lätt bildas imma på rutorna. Men det går att tanka kvävgas på nytt.