Parhaimmillaan parilaskenta voi olla lisääntymishuumaan heräävässä kevätaamussa huikea kokemus. Kannattaa kokeilla!

Vesilintulaskennat lähestyvät – uusia laskijoita kaivataan

Vesilintulaskijoita kannustetaan palauttamaan tiedot uuden sähköisen raportointijärjestelmän kautta. Näin kanta-arviot saadaan valmiiksi hyvissä ajoin ennen jahtikauden alkua.

Teksti Olli Kursula ja Markus Piha  Kuvat Jari Peltomäki

Julkaistu3.5.2024

Suomi on merkittävä pesimäalue monille Euroopan sorsille. Siksi meillä on erityisen tärkeää seurata pesimäkantojen muutoksia ja lisääntymisen onnistumista. Monien vesilintujen kannat ovat merkitsevästi pienentyneet viimeisten vuosikymmenten aikana, ja laskentojen merkitys muutosten seuraamisessa ja syiden ymmärtämisessä on keskeinen. Laskijoita kannustetaan palauttamaan tiedot sähköisen raportointijärjestelmän kautta, jotta kanta-arviot olisivat valmiina hyvissä ajoin ennen jahtikauden alkua.

Ensimmäinen laskenta viikko jäidenlähdön jälkeen

Vesilintulaskennat tehdään pysyvillä havaintopaikoilla niin sanottuna pistelaskentana. Toukokuussa lasketaan vesilintuparit kahteen kertaan. Ensimmäinen parilaskenta tehdään noin viikko jäiden lähtemisen jälkeen ja toinen 2–3 viikkoa myöhemmin. Poikueet lasketaan heinäkuussa samoilla pisteillä. Laskettavia lajeja ovat kaikki vesilinnut.


Laskenta on helppoa

Laskija tarvitsee kiikarit ja muistiinpanovälineet. Yhden pisteen laskemiseen kuluu aikaa vain 5–15 minuuttia. Saman aamun aikana ehtii siten kiertää useamman pisteen laskentareitin. Sopivimpia laskentapisteitä ovat helposti saavutettavat niemenkärjet, rantakalliot, lintutornit tai laiturit, joista on hyvä näkyvyys vesialueelle.

Aineiston edustavuuden kannalta on toivottavaa, että laskentoja tehdään seudun kaikilla vesistötyypeillä vuosittain. Vaikka yksittäisen pisteen seurannassa tulisi katkoksia, seurantaa pisteellä kannattaa jatkaa, sillä katkonaisetkin aikasarjat voidaan hyödyntää kannanmuutosindeksin laskennassa. Vanhojen laskennasta pois jääneiden pisteiden henkiin herättäminen onkin erityisen suositeltavaa.

Palauta tulokset sähköisesti

Laskentapisteiden tiedot suositellaan palauttamaan sähköisesti Luonnontieteellisen keskusmuseon (Luomus) koordinoiman Lajitietokeskuksen kautta (laji.fi). Metsästäjät kirjautuvat järjestelmään Oma riista -tunnuksilla. Tulosten palauttamista pyritään nopeuttamaan ja helpottamaan sähköisellä raportointijärjestelmällä, joka on oleellisesti paperivaihtoehtoa näppärämpi.

Tavoitteena on nopeuttaa laskentojen tulosten keruuta ja raportointia siten, että kanta-arviot olisivat maa- ja metsätalousministeriön käytettävissä hyvissä ajoin ennen metsästyskauden alkua.

Kanta-arvioiden aikaistamisen lisäksi laskentojen alueellista edustavuutta on edelleen tarpeen parantaa, ja mukaan kaivataan uusia innokkaita laskijoita.

Laskentatiedot voi edelleen toimittaa Luonnonvarakeskukseen myös sähköpostitse osoitteeseen: vesilinnut@luke.fi.

Luonnonvarakeskus tuottaa vuosittain yhdessä Luomuksen kanssa arvion vesilintukantojen tilasta. Tietoa tarvitaan vesilintujen elinympäristöjen hoidon suunnitteluun ja metsästyksen mitoittamiseen sekä vesiluonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen.

 


Lisätietoja ja laskentaan ilmoittautumiset:

 


Taulukossa ohjeelliset laskenta-ajankohdat kevään edistymisen suhteen tavanomaisena keväänä.

 

Uuden laskentapisteen perustaminen

Vesilintujen laskentapiste perustetaan lähettämällä sähköpostiosoitteeseen vesilinnut@luke.fi seuraavat tiedot: Laskettavan pisteen koordinaatit ETRS-TM35FIN (ne saa helposti täältä: asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka) sekä laskijan yhteystiedot: nimi, postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Luke perustaa pisteen Laji.fi-järjestelmään ja ilmoittaa siitä vastaussähköpostilla.