Kolumn

En annorlunda vår

KolumnJari Varjo, Direktör, Finlands viltcentral

Vårens arbeten och livet förändrades och blev annorlunda än vi hade planerat. Vi har blivit tvungna att tänka ut nya...

Äntligen goda nyheter!

KolumnTauno Partanen, Ordförande, Finlands viltcentral

I januari fick jägarna efter att ha väntat i decennier prova på vinterjakt på tjädertupp och orrtupp. Kommentarerna från jägarna...

Fem främmande rovdjur om året

KolumnHeidi Krüger, Expert (Vilthushållning) Jord- och skogsbruksministeriet

Vi föreställer oss ofta att rent spel ingår i jägarnas etik. Men vad innebär det egentligen? Om detta kan också...

Nytt år, nya vindar

KolumnErkki Huhta, Vice ordförande, Finlands viltcentral

Ett gott nytt kalenderår till alla jägare och viltvårdare och alla ni andra. Ett nytt år för alltid nyheter med...