Finlands viltcentral blev medlem i Tio i topp-klubben

Kolumn
Tauno Partanen Ordförande Finlands viltcentral
Publicerad11.3.2021

På Jägarnas Centralorganisations representantmöte 2009 fördes vittfamnande diskussioner om organisationens framtid. Mötet beslöt enhälligt att grunda Finlands viltcentral som en del av förnyelsen av organisationen.

För planeringen av projektet bildades flera arbetsgrupper och en styrgrupp ledd av jord- och skogsbruksministeriet för att bereda viltförvaltningslagen. Dessutom bildades en separat styrgrupp för att stöda arbetet med att förbereda grundandet av viltcentralen. Efter ett intensivt arbete godkändes viltförvaltningslagen och statsrådets förordning om viltförvaltningen, och Finlands viltcentral inledde sin verksamhet 1.3.2011.

Förnyelsen syftade främst till att avskilja de offentliga förvaltningsuppgifterna till en oberoende verksamhetsprocess. Vid beredningen av viltpolitiken hördes de olika intressegrupperna via de regionala viltråden och det nationella viltrådet. Samtidigt skulle också viltförvaltningens verksamhet effektiveras och stödet för jaktvårdsföreningarnas verksamhet tillföras mera resurser.

Under de gångna tio åren har Finlands viltcentral nått en erkänd ställning och njuter förtroende som aktör inom den offentliga förvaltningen. Tiondeplaceringen i undersökningen som 2020 mätte offentliga organisationers förtroende och anseende (med drygt 70 deltagande organisationer) utgör en bekräftelse på detta. Fler än 8000 finländare svarade på undersökningen. Medlemskapet i Tio i topp-klubben visar otvetydigt att vi har skött kontakterna till kunderna rätt!

Även tidningen Jägaren firar nu ett jubileum eftersom den fyller 70 år. Vi har alldeles nyligen förnyat tidningen både utanpå och inuti. Spalten Gästskribenten är en nyhet för i år. Där får personer med varierande inställning till jakten föra fram sin syn på vårt intresse.

Vi förnyade innehållet i tidningen utifrån läsarnas kommentarer och förnyelsen har fallit i god jord bland läsarna. Trots sin ålder är tidningen Jägaren en pigg och förnyelseduglig publikation.