Strikt skyddat! 

Kolumn
Janne Pitkänen, Specialsakkunnig, Jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursavdelningen, Enheten för vilt och fiske
Publicerad11.3.2021

Den europeiska unionen har i sin strategi för mångfalden i naturen formulerat målet att 30 % av EU:s areal ska bestå av skyddsområden år 2030.

I vårt land är 13,2 % skyddat. I EU utgör de skyddade områdena 26 %. Det är överraskande att en så här stor del av en kontinent som är mycket tätare bebodd än Finland består av ”skyddsområden”, men i somliga länder är det tillåtet med exempelvis industrier och jordbruk inom skyddsområden.

Om tio år borde 10 % räknas som strikt skyddat. Det finns nu tre procent sådana områden och en betydande del av dem ligger i Finland och Sverige.

I EU:s strategi står det i det finstilta att med strikt skydd inte nödvändigtvis avses att folk inte skulle ha tillträde till strikt skyddade områden utan att syftet är minimera störningarna för de naturliga processerna i områdena och att respektera deras ekologiska behov.

EU-kommissionen vill att det ska vara förbjudet med bland annat gruvdrift och skogsavverkningar i strikt skyddade områden. Kommissionen föreslår även att jakten och fisket skulle hänföras till den förbjudna listan. I Sverige, Danmark och flera andra EU-länder vill man inte automatiskt införa sådana förbud inom områdena. I Sverige lär det vara så, att man avser att tillåta jakt i begränsad omfattning som en del av rekreationsbruket av naturen – vilket är viktigt för att naturskyddet ska vara allmänt accepterat.

I vårt land är det tillåtet att jaga i nya naturskyddsområden som har grundats under de senaste åren, men den som uttalar det strikta skyddandets ideologi högt sätter fingret på den finska naturskyddstankens smärtsamma förhållande till jakten. Ibland borde man alltså ta lärdom av grannen.

I somliga länder hör tydligen jägarna och fiskarna till de första som försvarar skyddsområden. Så kunde det vara också hos oss, men då måste jägarna och naturskyddarna samarbeta.