Tidningen Jägaren fyller 70 år

Ledaren
Jari Varjo, Direktör, Finlands viltcentral
Publicerad5.1.2021

Jubileer infaller oavsett om tiderna är normala eller ej och nu inleder vi tidningen Jägarens sjuttionde år.

Det är ju bara ett ögonblick sedan Finland firade sitt 100-årsjubileum. Även för 70 år sedan återhämtade vi oss från en världsbrand och återuppbyggandet pågick. Jag har den uppfattningen att andan var framåtblickande trots brister och konflikter.

Kanske skulle samma attityd hjälpa oss med dagens problem som emellanåt känns övermäktiga. Men i historiens ljus är de ändå hanterliga. Många jägare minns återuppbyggnadens tid efter krigen. Det går inte att bygga framtid enbart genom att titta i backspegeln, men under resans gång har vi helt säkert lärt oss en hel del. Attityderna och samarbetet är avgörande.

Det första coronaåret klarade vi åtminstone någorlunda. Det nödvändigaste blev gjort och bland annat hjortdjursjakten och utbildandet av nya jägare har fungerat trots pandemin.

Det är särskilt glädjande att nästan lika många som vanligt har skrivit jägarexamen trots svårigheterna. I synnerhet med tanke på hur ansträngt – och vissa fall nästan hopplöst – somliga jaktvårdsföreningar har det.

Nya åldersklasser ansluter sig fortlöpande till generationernas kedja och bär ansvar också för viltförvaltningen. Vår uppgift är att föra vidare erfarenheterna som vi har samlat under åren och hjälpa de nya att undvika misstag, men ändå ge dem frihet att utveckla verksamheten till sin egen framtid.

Dessutom fyller Finlands viltcentral 10 år i år. Ett stort tack till er, tidningen Jägarens läsare, för att ni är så aktiva. Utan er skulle vi inte fira någotdera jubileumsåret!