Fältets röst hörs

Kolumn
Tauno Partanen, Ordförande, Finlands viltcentral
Publicerad7.1.2021

På grund av mötesbegränsningarna blev vi tvungna att flytta fram jaktvårdsföreningarnas regionmöten från mars till november. Lyckligtvis kunde mötena hållas – de flesta i normal ordning och två på distans.

På mötena valdes jägarnas representanter till de nya regionala viltråden och kandidaterna till det nationella viltrådet samt till styrelsen för Finlands viltcentral. Hjärtliga gratulationer till de nya medlemmarna i de regionala viltråden och till kandidaterna som mötena utsåg till de nationella förtroendeuppdragen. Jord- och skogsbruksministeriet utser dem officiellt i början av 2021. Att fältet gör sin röst hörd genom förtroendepersonerna hör till viltförvaltningens styrkor, nu och i framtiden.

Kvinnornas andel av jägarkåren har ökat väldigt hastigt. 2019 utgjorde kvinnorna cirka 8,4 procent av samtliga som hade betalat jaktvårdsavgiften eller cirka 26 000. Tyvärr föreslog regionmötena inte en enda kvinna till det nationella viltrådet eller viltcentralens styrelse. Två regioner föreslog kvinnor som ordinarie medlemmar i det regionala viltrådet och som företrädare för en intressegrupp föreslogs tolv. Framledes måste vi absolut fästa mera uppmärksamhet vid jämställdhetslagen vid valet av förtroendepersoner till viltförvaltningen. I detta nu utgör kvinnorna en dryg fjärdedel av viltcentralens funktionärer.

Jaktvårdsföreningarnas årsmöten blir nästa kraftsamling. Även där står viktiga personval på föredragningslistan. Viltcentralens styrelse har föreslagit en ändring i jv-föreningarnas arbetsordning för att mötena ska kunna hållas trots de exceptionella omständigheterna. Jag är övertygad om att vi tillsammans klarar även detta!