Skyldigheten att anmäla fällt vilt utvidgas 1.8.2020

Under jaktåret som börjar den 1.8 ska anmälan om fällt vilt göras till Finlands viltcentral för följande arter: rådjur, vildsvin, iller, sädgås, bläsand, stjärtand, årta, skedand, vigg, ejder, alfågel, storskrake och sothöna. Skyldigheten gäller också för brunand och småskrake, för vilka ett tidsbegränsat jaktförbud gäller.

Publicerad16.7.2020

Anmälningen ska göras inom sju dygn efter fällningen och inkludera datum för fällningen och kommunen, art och antal, jägarens namn och jägarnummer. För vildsvin och rådjur uppges även könet och den uppskattade åldern, och för vildsvin fällningens koordinater.

Smidigast går anmälningen i tjänsten Oma riista. Den kan också göras på papper på Finlands viltcentrals blankett.

Syftet är att inhämta exaktare data om jakten på de fåtaliga och svaga arterna för att kunna bedöma jaktens hållbarhet. Informationen utgör grunden för hållbar jakt och säkrar jaktens framtid.

Gör anmälningen omedelbart efter fällningen.