Kom ihåg fällningsanmälningen!

Kuva Getty Images

Publicerad8.11.2021

Sjöfågelsäsongen fortsätter till årsskiftet, men när vattendragen fryser tvingas de flyttande änderna inleda resan till övervintringsområdena. Därför är det nu en bra tid att kontrollera att de lagstadgade anmälningarna är gjorda för sjöfåglarna som du har fällt.

Skyldigheten att göra fällningsanmälan gäller för samtliga jaktbara änder utom gräsand, knipa och kricka. Fällningsanmälningen ska göras inom sju dygn efter fällningen.

Det enklaste sättet är att anteckna samtliga fällningar i Oma riista. Då behöver du inte hålla reda på för vilka arter anmälan ska göras.

Sädgås

Jakten på flyttande sädgäss i det sydöstra hörnet av landet upphör den sista november. Kom ihåg att anmäla sädgässen som du har fällt.

Skicka gärna en bild på varje fälld sädgås till hanhi@riista.fi. På bilderna gör vi en bestämning av underarten utifrån näbbens färg och huvudets proportioner. Dessutom gör vi en åldersbestämning utifrån täckfjädrarna. Viltinformationen utgör nyckeln till hållbar jakt. Samtidigt undviker vi onödiga begränsningar.

Övriga aktuella arter

Glöm inte heller fällningsanmälningen för rådjur, vildsvin, iller, gråsäl och östersjövikare!