Det är förnuftigt att göra kylrummet tillräckligt stort.
gör det själv

Bygg ett kylrum i eller vid slaktskjulet

Den som planerar ett kylrum funderar antagligen på om han kan använda det gamla slaktskjulet eller någon annan byggnad. Naturligtvis går det, men det är bäst att först låta en sakkunnig i byggbranschen kontrollera byggnadens skick och lämplighet.

text och bilder Ville Viitanen KONSTRUKTIONSRITNINGAR Esko Viitanen och Risto Paakkonen FÖRKLARINGAR OCH KOSTNADSBERÄKNINGAR  Esko Viitanen

Publicerad14.5.2020

I vårt exempel är det ladan i ändan på en gammal ladugård som fungerar som jaktföreningens slaktskjul. Jägarna flår älgarna ute vid gaveln under ett tak och därefter förs de hängande kropparna in längs skenor i taket. Ladan är rymlig och fungerar fint som slaktskjul, men under varma förhöstar och kalla vintrar har det varit besvärligt att förvara köttet. Föreningen beslöt därför att kontrollera ladans skick och lämplighet, och bygga ett kylrum inuti.

Kylrummets storlek och konstruktion

Kylrummets innermått är som följer: längd 2 600 mm, bredd 2 200 mm och höjd 4 800 mm. Där finns plats för tre till fem upphängda älgkroppar. För mindre vilt och älgbitar gjordes en låg metallställning på golvet.

Stommen gjordes av 50×150 trävirke och isoleringen av 100 mm spontade polyuretanskivor, lagda vågrätt.

På insidan satte vi klar profilplåt på de vågräta reglarna (22×100) för att göra det lätt att hålla rent, och på utsidan 6,5 mm filmfaner.

Vi gjorde dubbeldörren på framväggen uppvikt för att minska på värmesvinnet, men upptill finns ett smärre svinn där skenorna löper.

Vi byggde golvet ovanpå det gamla brädgolvet. Underst lade vi 200 mm polyuretanskivor och ovanpå dem göt vi 60 mm + 50 mm klinker och göt in kablarna för golvvärmen. På senhösten och på vintern blir det nödvändigt att värma kylrummet. Vi slutförde golvet med en epoxiyta.

Golvet fick en lutning inåt mitten där ett 110 mm avlopp för ut tvättvattnet till en slambrunn.

Kylrummets volym uppgår till cirka 30 m3, vilket betyder att kylaggregatet måste ha tillräcklig effekt. Vi installerade kylaggregatet under taket utanför kylrummet. Kondensvattnet från aggregatet leds ut från byggnaden så inget vatten droppar på slaktskjulets trägolv. Med tanke på eventuella strömavbrott installerade vi en temperaturvakt som skickar textmeddelanden.

Kostnadsberäkningen för kylrummet i exemplet landade på drygt 9000 euro. För de största utgiftsposterna stod elarbetena och köpet av kylaggregat. Men budgeten kan bantas med aktivt talkojobb; ta vara på yrkeskunniga medlemmar och ”överloppsmaterial” som de har. Då blir de faktiska kostnaderna klart mindre.
Subscribe
Notify of
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Katso kaikki kommentit

OBS!

Konstruktionsplanerna och hållfasthetsberäkningarna ska alltid göras från fall till fall! Anvisningarna i artikeln är planerade efter måtten och skicket på byggnaden i exemplet. De kan alltså inte tillämpas generellt.

OBS! Om belastningen på armeringsnäten i en gammal byggnad ökar markant och bärande väggar flyttas är det bäst att låta en expert i byggbranschen kolla nätens dimensioner och behovet av förstärkning.

Förklaringarna till sektionsritningarna

1. väggen:

 • Filmfaner 6,5mm nedtill, 1500 mm från golvytan
 • Stommen 50×150, h 900, stommens stolpar stöder också sparrarna och bjälkarna (hanteringsutrymmet fick extrastolpar 150×150, h 1800 som stöder sparrarna och bjälkarna på kylrummets sidoväggar mellan kylrummet och flåtaket)
 • Vågräta reglar 25×100, h 600
 • Spontad polyuretanskiva 100 mm vågrätt, uretanskum i hörnfogarna
 • Vågräta reglar 25×100, h 600, fästa med 5×150 skruvar genom skivan i reglarna
 • Profilplåt R20

2. taket:

 • Yttertaket profilplåt (gamla byggnaden)
 • Takläkt (gamla byggnaden)
 • sparrar (gamla byggnaden, extrastöd kylrummets väggstolpar 50×150, h 900 och hanteringsutrymmets pelarstolpar 150×150, h 1800)
 • ventilationsutrymme
 • spontad polyuretanskiva 2×100 mm, uretanskum i hörnfogarna
 • bjälkar 2 st 50×125, h 900, på var sida av sparrarna (gamla byggnaden, extrastöd kylrummets väggstolpar 50×150, h 900 och hanteringsutrymmets pelarstolpar 150×150, h 1800)

3. golvet:

 • epoxiyta
 • klinker 110 mm, armering kamstål 8mm, h 150 i kors, kablar för golvvärme
 • spontad polyuretanskiva 2x100mm, uretanskum i hörnfogarna
 • trägolv 50×150 bräder (gamla byggnaden)
 • golvbjälkarna 150×200, h 500 (gamla byggnaden)
 • betongpelarfötter, h 2500 (gamla byggnaden)

 

Mera information om kylrum och slaktskjul hittar du i tidningen Jägaren 2/2020 och i handledningen för försäljning av viltkött

https://riista.fi/wp-content/uploads/2019/11/Riistan-lihan-myynnin-opas-11-2019.pdf