Den som saknar slaktskjul, garage eller motsvarande är ibland tvungen att improvisera vid kötthanteringen. (Bild: Saana Kamula)
Prima viltkött, del 1:

Från skog till slakt

Syftet med den här tvådelade artikeln är att ge varje jägare användbara tips och tillämpningar om de viktigaste momenten i kötthanteringen och lyfta fram sådant som är viktigt för köttets kvalitet. Vi börjar med de första stegen på vägen från skogen till slakten för att få prima viltkött.

Text och bild Antti Saarenmaa

Publicerad9.11.2021

Vägen till hygieniskt viltkött av hög kvalitet börjar med ett genomtänkt fällande skott. Försök få till en träff som är så bra som möjligt och beakta även vinkeln mot dig som djuret står i. I synnerhet i skymningen kan den här vinkeln vara svår att bedöma och ett skott riktat bakom skulderbladet kan i själva verket komma ut på fel sida av mellangärdet.

En snygg träff medför mindre arbete och bättre hållbarhet för köttet. När magsäcken och tarmarna är rena så minskar risken för att skadliga bakterier ska sprida sig och köttet börja smaka illa.

Den för köttet optimala träffen ska passera skulderbladen utan att skada dem medan kulans (eller pilens) ingångs- och utgångshål ska ligga framför mellangärdet.

En dovhjortskalv flyttas opassad till ett lämpligt utrymme för den fortsatta hanteringen. Om träffen var bra så brådskar det inte med urtagningen.

Gör passningen snyggt

När passningen görs i terrängen riskerar kroppen att bli smutsig. Om du har tillgång till ett utrymme som är lätt att tvätta, som ett garage med golvavlopp, eller en ren presenning så kan du överväga att sköta passningen helt eller delvis någon annanstans än i terrängen. Men observera att om kulan har tagit för långt bakom eller i fel vinkel och har skadat matsmältningsorganen så måste de tas ur omedelbart.

Det är inte obligatoriskt att snitta halsen för att lossa luftstrupen i skogen, liksom inte heller mellangärdet. Det rekommenderas att man låter lungorna och hjärtat vara kvar under transporten. Risken för att kroppen ska förorenas minskar om man inte öppnar bröstkorgen i skogen.

När du passar ett vilt i terrängen ska du knyta till mag-tarmkanalen med ett snöre eller ett buntband bakom mellangärdet och först därefter ta ut tarmarna. Om du vill avlägsna överflödigt blod från brösthålan innan du transporterar kroppen till platsen där den slaktas och flås så kan du göra ett litet snitt i mellangärdet och låta det mesta blodet rinna ut.

Om du ändå slutför passningen i terrängen så ska du flytta kroppen så, att det inte kommer smuts i brösthålan. Undvik också onödigt baxande av kroppen på marken och släpa den inte över diken eller pölar. En dragskiva eller pulka är bra att ha när en större kropp ska flyttas och håller den ren på barmark.

En flåningsställning underlättar momenten före flåningen. En sådan snickrar man själv av enkla beståndsdelar.

Varsamt med kniven

När du skär loss ändtarmen eller hanterar exempelvis en träff i magen så är det klokt att byta kniv om den blir smutsig. Ett snitt genom hinnor med smutsig kniv förorenar köttet.

Planera flåningen på förhand

Det är förnuftigt att offra en stund på att planera flåningen och förberedelserna. Ett välutrustat slaktskjul har vinsch och galgar så kroppen kan lyftas upp från golvet till lämplig arbetshöjd. En flåställning underlättar också. Där hålls kroppen i en lämplig ställning och det går lätt att förbereda snitten på benen och sidorna.

Även om du inte skulle ha tillgång till ett slaktskjul så går det att utrusta sig för flåningen med lösningar i samma stil. Det är viktigt att lyfta upp kroppen från marken så inte de flådda delarna tar i och blir smutsiga.

Det händer att jägare i brist på slaktskjul hissar upp kroppen i en stadig trädgren med ett kraftigt rep, i kraftiga krokar i garagetaket eller i en trefot av rejält virke. Var kreativ men praktisk, det viktigaste är att få upp kroppen så den hänger och kan flås utan risk att förorenas. Block och talja, ett kraftigt rep och en galge eller krok tar inte mycket plats och kan ställas upp nästan var som helst.

Kom ihåg vid flåningen att hudens utsida är smutsig medan insidan är ren. En god tumregel är att den ena handen hanterar enbart utsidan medan den andra rena handen håller kniven och hanterar insidan. På det viset undviker du att smuts från utsidan når köttet.

Med ett omsorgsfullt fällande skott och en bra träff, snygg passning och omsorgsfull flåning får viltköttet bästa möjliga utgångsläge för nästa artikel där vi behandlar stegen till prima viltkött och mörning.

Korrekt behandlat viltkött av hög kvalitet kommer bäst till sin rätt när jägaren också sätter sig in i matlagningen. Smaksaker ska vi inte gräla om, men alla kroppsdelar behöver inte bli genomstekta.

Mera om samma ämne