Först Oma riista – därefter de sociala medierna

Publicerad3.8.2022

Nuförtiden delar jägarna med sig av glädjen över en fällning med ord och bilder i de sociala medierna, direkt efter skottet. Men du glömmer väl inte den lagstadgade fällningsanmälningen som ska göras för ett stort antal arter? Alltså; det första du ska göra vid det fällda viltet är att logga in på Oma riista och anteckna fällningen så den officiella delen blir avklarad.

Fällningsanmälningen ska göras inom sju dygn efter fällningen för de här djuren: rådjur, vildsvin, iller, grågås, sädgås, bläsand, stjärtand, årta, skedand, brunand, vigg, ejder, alfågel, småskrake, storskrake och sothöna.