Kuva: Asko Hämäläinen

Kom ihåg att också anmäla fällda råbockar!

Publicerad12.5.2022

Medan du klickar bilder av ditt fällda vilt kan du med några klick till i Oma riista-appen, på plats i terrängen, också sköta den lagstadgade fällningsanmälningen.

Anmälningen ska göras inom sju dagar för följande vilt: rådjur vildsvin, iller, sädgås, bläsand, stjärtand, årta, skedand, brunand, vigg, ejder, alfågel, småskrake, storskrake och sothöna.

Anmälningen kan också göras hemma på datorn i webbtjänsten Oma riista. Fällningsnoteringarna i Oma riista bildar med tiden en personlig jaktdagbok där du sparar dina jaktupplevelser från tidigare år.

Anvisningarna för fällningsanmälningen finner du på viltinfo.fi.

0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Katso kaikki kommentit

Vad tycker du om tidningen Jägaren på nätet?Årets sista nummer av Jägaren var ett engångsförsök som gavs ut enbart på nätet.

Svara på enkäten senast den sista december och delta i utlottningen av en viltkamera!