Kuva: Asko Hämäläinen

Kom ihåg att också anmäla fällda råbockar!

Publicerad12.5.2022

Medan du klickar bilder av ditt fällda vilt kan du med några klick till i Oma riista-appen, på plats i terrängen, också sköta den lagstadgade fällningsanmälningen.

Anmälningen ska göras inom sju dagar för följande vilt: rådjur vildsvin, iller, sädgås, bläsand, stjärtand, årta, skedand, brunand, vigg, ejder, alfågel, småskrake, storskrake och sothöna.

Anmälningen kan också göras hemma på datorn i webbtjänsten Oma riista. Fällningsnoteringarna i Oma riista bildar med tiden en personlig jaktdagbok där du sparar dina jaktupplevelser från tidigare år.

Anvisningarna för fällningsanmälningen finner du på viltinfo.fi.