Saalisilmoitus­velvollisuus laajenee 1.8.2020 alkaen

Alkavalla metsästyskaudella on tehtävä saalisilmoitus Suomen riista­keskukselle seuraavista lajeista: metsäkauris, villisika, hilleri, metsähanhi, haapana, jouhisorsa, heinätavi, lapasorsa, tukkasotka, haahka, alli, isokoskelo sekä nokikana. Lisäksi velvollisuus koskee punasotkaa ja tukkakoskeloa, jotka ovat määräaikaisessa metsästyskiellossa.

Julkaistu16.7.2020

Ilmoitus tulee tehdä 7 vuorokauden kuluessa saaliin saamisesta. Ilmoituksessa tulee olla: saaliin saantipäivämäärä ja kunta, saaliseläinten laji ja määrä, metsästäjän nimi ja metsästäjänumero. Villisiasta ja metsäkauriista ilmoitetaan myös sukupuoli, arvio iästä ja villisian pyyntipaikan koordinaatit.

Saalisilmoitus on kätevintä tehdä Oma riista -palvelussa. Ilmoituksen voi tehdä myös Suomen riistakeskuksen paperilomakkeella.

Tarkoituksena on tarkentaa tietoja harvalukuisten ja taantuvien lajien saalismääristä, jota tarvitaan metsästyksen kestävyyden arviointiin. Riistatieto on kestävän metsästyksen edellytys, ja turvaa metsästyksen jatkuvuutta.

Tee saalisilmoitus viipymättä onnistuneen metsästystapahtuman jälkeen.