Saalisilmoitus­velvollisuus laajenee 1.8.2020 alkaen

Alkavalla metsästyskaudella on tehtävä saalisilmoitus Suomen riista­keskukselle seuraavista lajeista: metsäkauris, villisika, hilleri, metsähanhi, haapana, jouhisorsa, heinätavi, lapasorsa, tukkasotka, haahka, alli, isokoskelo sekä nokikana. Lisäksi velvollisuus koskee punasotkaa ja tukkakoskeloa, jotka ovat määräaikaisessa metsästyskiellossa.

Julkaistu16.7.2020

Ilmoitus tulee tehdä 7 vuorokauden kuluessa saaliin saamisesta. Ilmoituksessa tulee olla: saaliin saantipäivämäärä ja kunta, saaliseläinten laji ja määrä, metsästäjän nimi ja metsästäjänumero. Villisiasta ja metsäkauriista ilmoitetaan myös sukupuoli, arvio iästä ja villisian pyyntipaikan koordinaatit.

Saalisilmoitus on kätevintä tehdä Oma riista -palvelussa. Ilmoituksen voi tehdä myös Suomen riistakeskuksen paperilomakkeella.

Tarkoituksena on tarkentaa tietoja harvalukuisten ja taantuvien lajien saalismääristä, jota tarvitaan metsästyksen kestävyyden arviointiin. Riistatieto on kestävän metsästyksen edellytys, ja turvaa metsästyksen jatkuvuutta.

0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Katso kaikki kommentit

Tee saalisilmoitus viipymättä onnistuneen metsästystapahtuman jälkeen.