Vargskador på djur under 2019

Under fjolåret godkändes ersättningar för vargskador på husdjur och renar för sammanlagt drygt en miljon euro.

text Harri Norberg och Antti RinneBild DieterMeyrl Getty Images
Publicerad18.3.2020

Merparten av ersättningarna gick till renskador; ungefär 770 000 euro betalades ut för påträffade vargdödade renar. Dessutom får renbeteslagen en beräknad ersättning för förlorade kalvar som inte har hittats. För rovdjursdödade kalvar som påträffas på sommaren och hösten betalas inte någon separat ersättning utan dessa ersätts i samband med den beräknade ersättningen för kalvförluster.

För skador på husdjur betalades utifrån fjolårets skador sammanlagt drygt 234 000 euro. Räknat i antal var det mest farmrävar och får som blev attackerade av vargar. 

Beträffande värdet på skadorna hamnade dock hundarna i en klass för sig och ersättningar på cirka 164 000 euro betalades ut. Under fjolåret inträffade 47 attacker mot hundar och i tio av fallen kom hunden, av ersättningen att döma, undan med ett veterinärbesök. Ersättningarna för de förlorade 37 hundarna uppgick till inalles cirka 161 000 euro medan den genomsnittliga ersättningen låg på 4360 euro (varierande mellan 800 och 11 500 euro). Bland de övriga husdjuren finns bland annat farmrävar.

Det är dock rennäringen som drabbas av de värsta skadorna och ersättning betalades ut för sammanlagt 588 påträffade renar. Dessutom påverkas ersättningssumman alltså av ersättningen för kalvförluster. Bakgrunden till den här ersättningen är den, att större delen av de renkalvar som blir dödade av rovdjur på sommaren aldrig påträffas. Inom renskötselområdet har det under innevarande jaktår redan skjutits 16 vargar för att minska på skadorna.

Anmälan till landsbygds­närings­myndigheten

Skador på odlingar, djur, lösöre och renar ska omedelbart anmälas till landsbygdsnäringsmyndigheten på orten. När en skada har inträffat är det också skäl att ringa rovdjurskontaktpersonen i området som kan hjälpa med att exempelvis klarlägga vilket djur som har orsakat skadan. En skriftlig ansökan om ersättning ska lämnas in till myndigheten inom en månad efter det att skadan har blivit värderad.

Statistiken i den här artikeln är inte den slutliga skadestatistiken för fjolåret eftersom Livsmedelsverket i början av året gör en sammanställning av de skador som har värderats under kalenderåret. Bland annat kan delar av ersättningarna ännu bli en aning justerade.

De ersatta vargskadorna på husdjur och produktionsdjur samt renskadorna under kalenderåret 2019

Renskadorna inkluderar inte den beräknade ersättningen för förlorade kalvar som betalas ut till renbeteslagen i enlighet med RvL 14 §.


*För de rovdjursdödade renkalvar som påträffas mellan kalvningen och den sista november betalas ingen separat ersättning utan ersättningarna betalas till renbeteslagen i enlighet med RvL 14 §Källa: Viltskaderegistret.