Suden aiheuttamat eläinvahingot vuonna 2019

Vuonna 2019 suden aiheuttamia kotieläin- ja porovahinkoja hyväksyttiin korvattavaksi yhteensä yli miljoonan euron arvosta.

Teksti Harri Norberg ja Antti RinneKuva DieterMeyrl Getty Images
Julkaistu18.3.2020

Suurin osa korvauksista kohdentui porovahinkoihin, joiden osalta löydetyistä suden tappamista poroista korvattiin noin 770 000 euroa. Lisäksi paliskunnille maksetaan laskennallisesti määräytyvää vasahävikkikorvausta löytymättömistä vasoista. Kesällä ja syksyllä löytyvistä petojen tappamista vasoista ei makseta erillistä korvausta, vaan ne korvataan niin ikään laskennallisen vasahävikkikorvauksen yhteydessä.

Kotieläinvahinkoja korvattiin viime vuoden vahinkojen perusteella yhteensä yli 234 000 euron edestä. Lukumääräisesti eniten kotieläinvahinkoja kohdistui tarhattuihin kettuihin ja lampaisiin.

Vahinkojen arvossa mitattuna omassa luokassaan ovat koirat, joihin kohdistuneita vahinkoja korvattiin noin 164 000 eurolla. Koiriin kohdistuneita vahinkoja korvattiin 47 tapausta, joista kymmenen kohdalla koira on korvausarvon perusteella selvinnyt eläinlääkärikäynnillä. Menetettyjen 37 koiran korvaukset muodostivat yhteensä noin 161 000 euroa keskimääräisen korvauksen ollessa 4 360 euroa (vaihtelu 800–11 500 euroa). Muut kotieläimet -luokassa on mukana muun muassa tarhatut ketut.

Merkittävimmät vahingot kohdistuivat kuitenkin porotaloteen, sillä yhteensä porovahinkoja korvattiin 588 löytyneestä porosta. Lisäksi korvaussummaan vaikuttaa niin sanottu vasahävikkikorvaus. Taustana on se, että suurin osa kesällä suurpetojen saalistamista poronvasoista jää löytymättä. Poronhoitoalueella on ammuttu tälle metsästysvuodelle jo 16 sutta vahinkojen vähentämiseksi.

Ilmoitus maaseutu­elinkeinoviranomaiselle

Viljelys-, eläin-, irtaimisto- ja porovahingoista vahinkoilmoitus tehdään viipymättä paikalliselle maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Vahingon tapahduttua kannattaa myös soittaa alueen petoyhdyshenkilölle, joka pystyy auttamaan esimerkiksi vahingon aiheuttajan selvittämisessä. Kirjallinen korvaushakemus on jätettävä maaseutuelinkeinoviranomaiselle kuukauden kuluessa vahingon arvioinnin valmistumisesta.

Tämän artikkelin yhteydessä oleva tilasto ei ole lopullinen vahinkotilasto vuodesta 2019, sillä Ruokavirasto tuottaa vahinkoyhdistelmän kalenterivuoden aikana arvioiduista vahingoista alkuvuoden aikana. Muun muassa korvaussummat saattavat joiltakin osin vielä hieman muuttua.

Suden aiheuttamat korvatut koti- ja tuotantoeläinvahingot sekä porovahingot kalenterivuodelta 2019.

Porovahingot eivät sisällä RvL 14 §:n mukaista paliskunnille laskennallisin perustein maksettavaa vasahävikkikorvausta.

Lähde: Riistavahinkorekisteri.

* vasonnan ja marraskuun viimeisen päivän välillä löydetyistä petojen tappamista poronvasoista ei makseta erillistä korvausta, vaan korvaukset maksetaan paliskunnille RvL:n 14 §:n mukaisen vasahävikkikorvauksen mukaisesti