Anvisningar för ansvarsfulla sjöfågeljägare

Bild Tero Salmela

Publicerad10.7.2024

Sjöfågeljakten är en populär jaktform som ungefär 60 000 jägare i vårt land ägnar sig åt varje år. Anvisningarna för ansvarsfull sjöfågeljakt påminner jägarna om god jägarsed.

På webbsidorna (riistainfo.fi) för ansvarsfulla jägare kan du repetera principerna för ansvarsfull jakt, säkerheten på jakt och öva artkännedom.

På webbplatsen finns också en video om hur du tar tillvara det fällda viltet.