Jakten intresserar

Varje år avlägger mellan 7 000 och 8 000 personer jägarexamen. Antalet har hållits på en konstant nivå.

Publicerad4.3.2024

Andelen kvinnor av antalet personer som börjar jaga har ökat sedan millennieskiftet.

I fjol var 28 procent av dem som skrev examen kvinnor. Andelen kvinnor varierar efter region och i exempelvis Lappland i fjol var nästan hälften, det vill säga 42 procent, kvinnor.

Gruppen personer som börjar jaga har blivit allt mer heterogen. Allt fler som börjar jaga gör det i allt högre ålder, i synnerhet kring de stora städerna i södra Finland.

Kring storstäderna är den typiska examensdeltagaren 30 till 40 år gammal, medan den typiska deltagaren på landsbygden är en ungdom i åldern 10 till 15 år.