Naturresursinstitutet satte sändarhalsband på två vargar

I februari och mars satte Naturresursinstitutet sändarhalsband på två vargar i Norra Österbotten.

Bild Hannu Huttu
Publicerad22.4.2024

Operationen ingick i projektet WINDLIFE. Den ena vargen avlivades dock redan i början av april i renskötselområdet med en skadebaserad dispens eftersom den hade anfallit renar. Vädret och föret var besvärliga och gjorde det svårt att sätta på halsbanden, men det ska bli fler halsband under kommande vårvintrar.

Syftet med WINDLIFE-projektet är att utreda vindkraftens konsekvenser för de skogslevande djuren. Inom projektet samlar man in data om hur djuren förekommer och rör sig vid och nära vindkraftverken. Syftet med projektet är att ta fram anvisningar som i högre grad än förut gör det möjligt för oss att ta hänsyn till kraven på livsmiljö som de berörda arterna ställer och kraven i direktivet vid placeringen av vindkraftverk.