Regleringen av sjöfågel­jakten 2021

För jaktåret 2021 har jord- och skogsbruksministeriet begränsat sjöfågeljakten med en förordning i enlighet med 38 § i jaktlagen enligt följande:

Publicerad13.8.2021

Publicerad 6.7.2021

Jakt på brunand är förbjudet.
Jakt på småskrake är förbjudet.
Var noggrann med identifieringen. För storskrake gäller normal jakttid 1.9–31.12. Kom ihåg att anmäla fällningen!
Jakten på alfågel är förbjuden utom i havs­området och på öar och skär i havsområdet. I havsområdet gäller en kvot på fem (5) alfåglar per jägare och dygn. Jakttiden är 1.9–31.12. Kom ihåg fällningsanmälningen!
Jakt på ejder är förbjudet från 20 augusti kl 12 till den 31 december.

De jaktbara sjöfåglarna med negativ utveckling:

Finlands viltcentral rekommenderar att jägarna helst jagar gräsand, kricka och knipa, och undviker att jaga stjärtand, sothöna, vigg, årta, skedand och bläsand.

 


För jakten på grågås gäller följande begränsningar:

 • Jakt på grågås är förbjudet i inlandet. Jakt är tillåtet enbart vid kusterna (karta)
 • 20.8 kl 12–31.12 samt 10.8–20.8 kl 12 på åkrar vid kusterna.
 • En dygnskvot på två grågäss per jägare.
 • Kom ihåg skyldigheten att göra fällningsanmälan. Anteckna fällningarna och observationerna i Oma riista. Informationen behövs för att utreda jaktens fördelning i tid och rum.
 • 10.8-20.8 kl 12 får grågås jagas enbart på åkrar med konventionell odling och åkrar med kommersiell odling eller foder för produktionsdjur. Stödberättigade viltbeten och små viltåkrar får inte utnyttjas vid jakt.

 


För jakten på sädgås gäller följande begränsningar:

Jakten på sädgås är förbjuden utom i tundrasädgåsområdet i landets sydöstra hörn och i delar av landskapet Lappland.

Taigasädgås

 • Jakt är tillåtet 20.8 kl 12–27.8 i landskapet Lappland utom i kommunerna Torneå, Kemi, Keminmaa och Simo.
 • Kvoten är en (1) sädgås per säsong i jaktområdet Lappland.
 • Förbjudet att använda foder (spannmål) som lockbete.
 • Kom ihåg skyldigheten att göra fällningsanmälan. Anteckna fällningarna och observationerna i Oma riista för att klarlägga avskjutningens fördelning i tid och rum.

Tundrasädgås

 • Jakt på tundrasädgås är tillåtet 1.10-30.11 i landskapet Södra Karelen, i kommunerna Enonkoski, Puumala, Nyslott och Sulkava i landskapet Södra Savolax, i landskapet Kymmenedalen, i kommunerna Kitee, Liperi, Rääkkylä och Tohmajärvi i landskapet Norra Karelen, i kommunen Orimattila och Itis i landskapet Päijänne-Tavastland samt i kommunerna Askola, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Borgå och Pukkila i landskapet Nyland.
 • Kom ihåg skyldigheten att anmäla fällningar. Anteckna fällningarna och observationerna i Oma riista för att klarlägga avskjutningens fördelning i tid och rum.
Ta bilden av den fällda sädgåsen så här. Underarten och åldersklassen fastställs utifrån näbben och täckfjädrarna på vingen. På bilden en tundrasädgås.

Vi följer fördelningen av sädgåsens underarter i hela landet!

Skicka ett foto av den fällda gåsens huvud och vinge till hanhi@riista.fi. Skriv fällningsdatum och kommun som mejlrubrik.

Vi uppmanar jägarna att frivilligt samla in data om sädgåsläget genom att anteckna alla observationer under jaktdagen i Oma riista.

Insamlade data är absolut konfidentiella och används enbart i arbetet med att utveckla uppskattningen av den häckande stammen. Observationerna kan inte offentligt lokaliseras till något visst område.

Öva artidentifiering före jakten. Under höstflyttningen uppträder gässen i blandade flockar med bla fredade bläsgäss.

Taigasädgässen har blivit fler och uppgången beror till stor del på begränsningarna av jakten i vårt land. Genom aktiv användning av viltdata och förnuftiga begränsningar kan vi jaga taigasädgåsen hållbart, både nu och framledes.

Informationen som har samlats in av gruppen Metsähanhimiehet och andra frivilliga har varit avgörande för nystarten på jakten. Jaktbegränsningarna kontrolleras varje år utifrån stammens storlek och utveckling, avskjutningen och den inhämtade viltinformationen.