Kuva Tero Salmela

Begränsningarna i sjöfågeljakten 2024

Det kan ännu bli ändringar för arter som befinner sig på remiss. Kontrollera de slutliga begränsningarna på riista.fi före jakten!

Publicerad5.7.2024

Finlands viltcentral har lämnat in ett förslag till jord- och skogsbruksministeriet om jaktförbud och jaktbegränsningar för sädgås, brunand och alfågel. Enligt förslaget ska jaktförbudet för brunand och jaktbegränsningarna för alfågel fortsätta i tre år till medan jaktområdet för sädgås skulle utvidgas i norra Finland samt i oktober-november i vissa kommuner i Norra Karelen. Begränsningsförslagen är under sommaren ute på remiss och ändringar är därför fortfarande möjliga.

 

Jakten på sothöna är förbjuden.
Jakten på ejder är förbjuden från den 20 augusti klockan 12 till 31 december.
Finlands viltcentrals förslag (kontrollera på riista.fi!): Jakten på brunand föreslås bli förbjuden.
Finlands viltcentrals förslag (kontrollera på riista.fi!): Jakten på alfågel föreslås bli förbjuden utom i havsområdet och på öar och skär i havsområdet. I havsområdet gäller en kvot på fem (5) alfåglar per jägare och dygn. Jakttiden är 1.9–31.12. Kom ihåg fällningsanmälningen!

 


Sädgås

Taigasädgås

 • Utkastet: 20.8 kl12–27.8 2024
  i landskapet Kajanaland och i landskapet Lappland med undantag av kommunerna Torneå, Keminmaa, Kemi och Simo på havssidan om europaväg E8. I landskapet Norra Österbotten utom i kommunerna Ijo, Kalajoki, Kempele, Limingo, Lumijoki, Uleåborg, Pyhäjoki, Brahestad och Siikajoki på havssidan om europaväg E8. Jakten skulle ändå vara tillåten i området mellan europaväg E8 och regionväg 813.
 • En säsongkvot på en (1) sädgås gäller i det nordliga jaktområdet.
 • Jakt med foder som lockbete och på åkrar är förbjudet.
 • Kom ihåg skyldigheten att anmäla fällningarna. Anteckna dem och dina observationer i Oma riista.

Tundrasädgås

 • Utkastet: 1.10-30.11 2024: I landskapen Södra Karelen och Kymmenedalen, i landskapet Södra Savolax i kommunerna Enonkoski, Puumala, Nyslott och Sulkava, i landskapet Norra Karelen i kommunerna Ilomants, Joensuu, Kitee, Kontiolahti, Liperi, Rääkkylä och Tohmajärvi, i landskapet Päijänne-Tavastland i kommunerna Itis och Orimattila, och i landskapet Nyland i kommunerna Askola, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Borgå och Pukkila.
 • Kom ihåg skyldigheten att anmäla fällningarna. Anteckna dem och dina observationer i Oma riista.
 • Följ med läget på www.riista.fi.

 


Grågås

 • Jakt på grågås är tillåtet vid kusterna (karta) 20.8 kl 12–31.12 samt på åkrar vid kusterna 10.8–20.8 kl 12.
 • I övriga delar av landet är jakten på grågås förbjuden.
 • En dygnskvot på två grågäss per jägare.
 • Obligatorisk fällningsanmälan. Anteckna fällningarna och observationerna i Oma riista; detta för att klarlägga jaktens fördelning i tid och rum.
 • Förbjudet att jaga med föda som lockbete 10.8-20.8 kl 12.
 • 10.8-20.8 kl 12 får grågås jagas enbart på åkrar med konventionell odling av spannmål och andra växter där syftet är kommersiellt eller som foder för produktionsdjur. Stödberättigade viltbeten och små viltåkrar får inte utnyttjas vid jakt.

 

Ta bilden av den fällda sädgåsen så här. Underarten och åldersklassen fastställs utifrån näbben och täckfjädrarna. På bilden en tundrasädgås.

Insamlingen av sädgåsbilder behöver mera bilder – säkra jaktens kontinuitet

Anteckna den fällda sädgåsen i Oma riista och skicka en bild på gåsens huvud och ena vinge till hanhi at riista.fi. Skriv fällningsdagen och kommunen som rubrik för mejlet. Med bildinsamlingen samlar vi data om hur underarterna fördelar sig. Informationen kan användas för att exempelvis förstora jaktområdet. Om informationen är otillräcklig måste vi följa försiktighetsprincipen.

Vi uppmanar jägarna att delta i den frivilliga inhämtningen av info om sädgåsläget genom att anteckna alla obs av sädgäss under jaktdagen i Oma riista. Den insamlade informationen är konfidentiell och används enbart för att utveckla uppskattningen av den häckande stammen. De sparade observationerna kan inte öppet knytas till något visst område.

Öva artidentifiering före jakten. På hösten flyttar gässen i blandade flockar där den fredade bläsgåsen kan ingå.