Vesilintujen metsästyksen säätely 2021

Metsästyskaudelle 2021 vesilintujen metsästystä on rajoitettu maa- ja metsätalousministeriön asetuksilla metsästyslain 38 pykälän nojalla seuraavasti:

Julkaistu13.8.2021

Julkaistu alun perin 6.7.2021

Punasotkan metsästys on kielletty.
Tukkakoskelon metsästys on kielletty.
Ole tarkkana lajintunnistuksessa. Isokoskelolla on normaali metsästysaika 1.9.–31.12. Muista saalisilmoitus!
Allin metsästys on kielletty lukuun ­ottamatta merialuetta sekä merialueella sijaitsevia saaria ja luotoja. Merialueella viiden (5) allin metsästäjäkohtainen vuorokausikiintiö. ­Metsästysaika 1.9.–31.12. Muista saalisilmoitus!
Haahkan syysaikainen metsästys on kielletty.

Taantuvat riistavesilinnut

Suomen riistakeskus suosittelee kohdentamaan vesilintujen metsästyksen sinisorsaan, taviin ja telkkään ja välttämään jouhisorsan, nokikanan, tukkasotkan, heinätavin, lapasorsan ja haapanan metsästystä.

 


Merihanhen metsästyksessä on voimassa seuraavat rajoitukset:

  • Merihanhen metsästys on kiellettyä sisämaassa. Se on sallittua vain rannikkoalueella (kartta) 20.8. kello 12 – 31.12. sekä 10.8. – 20.8. kello 12 rannikkoalueen pellolta.
  • Kahden merihanhen metsästäjäkohtainen vuorokausikiintiö.
  • Muista saalisilmoitusvelvollisuus. Kirjaa saaliit ja havainnot Oma riistaan saaliin ajallisen ja alueellisen jakauman selvittämiseksi.
  • 10.8. – 20.8. klo 12 aikana merihanhea saa metsästää vain tavanomaisessa viljan ja muun kasvin tuotannossa olevilla pelloilla, joiden tarkoitus on tuottaa satoa myytäväksi tai tuotantoeläinten ravinnoksi. Tukikelpoisia riistalaitumia ja pienialaisia riistapeltojen kaltaisia peltoja ei saa hyödyntää metsästyksessä.

 


Metsähanhen metsästyksessä on voimassa seuraavat rajoitukset:

Metsähanhen metsästys on kiellettyä lukuun ottamatta maan kaakkoisosan tundrametsähanhialuetta ja osaa Lapin maakunnasta (kartta).

Taigametsähanhi

  • Metsästys sallittua 20.8. klo 12 – 27.8. Lapin maakunnassa lukuun ottamatta Tornion, Kemin, Keminmaan ja Simon kuntia.
  • Yhden (1) metsähanhen kausikiintiö Lapin metsästysalueella.
  • Ravintohoukuttimen, eli jyväruokinnan käyttö on kielletty.
  • Muista saalisilmoitusvelvollisuus. Kirjaa saaliit ja havainnot Oma riistaan saaliin ajallisen ja alueellisen jakauman selvittämiseksi.

Tundrametsähanhi

  • Tundrametsähanhialueella metsästys on sallittua 1.10. – 30.11. Etelä-Karjalan maakunnassa, Etelä-Savon maakuntaan kuuluvissa Enonkosken, Puumalan, Savonlinnan ja Sulkavan kunnissa, Kymenlaakson maakunnassa, Pohjois-Karjalan maakuntaan kuuluvissa Kiteen, Liperin, Rääkkylän ja Tohmajärven kunnissa, Päijät-Hämeen maakuntaan kuuluvassa Orimattilan ja Iitin kunnassa sekä Uudenmaan maakuntaan kuuluvissa Askolan, Lapinjärven, Loviisan, Myrskylän, Porvoon ja Pukkilan kunnissa.
  • Muista saalisilmoitusvelvollisuus. Kirjaa saaliit ja havainnot Oma riistaan saaliin ajallisen ja alueellisen jakauman selvittämiseksi.

Ohje saaliskuvan ottamiseen metsähanhesta. Nokka ja siiven peitinhöyhenet ovat kohdat, joista määritetään alalaji ja ikäluokka. Kuvassa tundrametsähanhi.

Metsähanhen alalajijakaumaa seurataan koko maassa!

Lähetä kuva saalishanhen päästä ja siivestä hanhi@riista.fi. Kirjoita sähköpostin otsikkoon saaliin saantipäivämäärä ja kunta.

Metsästäjiä kannustetaan vapaaehtoiseen tiedontuottamiseen alueiden metsähanhitilanteesta, kirjaamalla kaikki metsästyspäivän aikana tehdyt metsähanhihavainnot Oma riistaan. Kerättävä tieto on ehdottoman luottamuksellista, ja sitä käytetään vain pesimäkanta-arvioinnin kehittämiseen siten, ettei tallennettuja havaintoja voida julkisesti paikantaa tietylle alueelle.

Harjoittele lajintunnistusta ennen metsästystä. Syysmuutolla hanhien sekaparvissa on muun muassa rauhoitettua tundrahanhea.

Taigametsähanhikanta on kasvanut ja elpyminen on suurelta osin Suomen metsästysrajoitusten ansiota. Riistatiedon aktiivisella käytöllä ja tarkoituksenmukaisilla rajoituksilla pyritään metsästämään taigametsähanhia kestävästi ja tulevaisuutta turvaten.

Taigametsähanhen metsästyksen uudelleen avaamisessa metsähanhimiesten ja muiden vapaaehtoisten tuottama riistatieto on ollut merkittävässä asemassa. Metsästysrajoituksia tarkastellaan vuosittain kannan koon, kehityksen, Suomessa kerätyn riistatiedon ja toteutuneen saalismäärän perusteella.