Skymningsjakt på sjöfåglar är förbjudet!

Jakt på sjöfågel är tillåtet enbart under den ljusa tiden på dygnet, som bestäms av solens uppgång och nedgång. Det är tillåtet att skjuta tidigast en timme före solens uppgång och senast en timme efter nedgången.

Bild Getty Images

Publicerad9.7.2024

Många sjöfågelarter liknar varandra och vid svag belysning är det också för erfarna jägare svårt att bestämma arten. Den här svårigheten är erkänd i många länder som därför har infört begränsningar för jakten i skymning.

Tiden för solens uppgång och nedgång där du jagar kontrollerar du enklast i Oma riista-appen. Du hittar tiderna i ena nedre hörnet på ingångssidan: ”mer””soltider”.   

Våtmarkerna, sjöfåglarna och blyhaglen

I fjol blev det förbjudet att använda patroner med blyhagel i våtmarker. Men här uppstod ett missförstånd. Många antog att det var tillåtet att skjuta sjöfåglar med blyhagel utanför det förbjudna området, men detta är inte fallet.

Det gamla vanliga förbudet mot blyhagel vid sjöfågeljakt har inte försvunnit utan gäller fortfarande. Och gäller som känt all jakt på sjöfågel, också utanför våtmarker.

Förbudet mot blyhagel som trädde i kraft i fjol gäller också för allt annat vilt i våtmarker och i skyddszonen omkring. Det enklaste sättet att se de här områdena är att klicka ”Områden med blyhagelförbud” i Oma riista-appen.

Område med blyhagelförbud i Oma riista.