Livsmedelsverket: Öppen information om djursjukdomar

Publicerad30.4.2022

Afrikansk svinpest, avmagringssjuka (CWD) hos hjortdjur, sorkechinokocker, trikinella, rabies, fågelinfluensa, harpest, kaningulsot och myksomatos – öppen information (på finska) om de här djursjukdomarna finns nu på nätet. För några av sjukdomarna går informationen tillbaka ända till 2011.

Några av sjukdomarna har lyckligtvis inte påträffats i vårt land. Bland de påträffade sjukdomarna har 9975 djur undersökts för trikinella (åren 2011-2022) och av dem var 2711 smittade. På webbsidan för den öppna informationen finns en karta som visar hur ojämnt parasiten förekommer i landet. I Södra Savolax var 43,2 procent av de undersökta vilda djuren smittade, men bara 5,4 procent i Lappland.

avointieto.ruokavirasto.fi

Till Livsmedelsverkets uppgifter hör också att följa med sjukdomarna hos de vilda djuren. Särskilt viktigt är att i enlighet med principen One Health följa med förekomsterna av sjukdomar som från vilda djur kan smitta människor eller husdjur.