Vid övervakningen av CWD (avmagringssjuka) tas prover från hjärnstammen och lymfkörtlarna i huvudet.

Livsmedelsverket övervakar djursjukdomarna

Livsmedelsverket följer med sjukdomsläget hos djuren och förekomsten av zoonoser i vår natur, alltså sjukdomar som kan spridas mellan djur och människor. Arbetet bygger på att finländarna är aktiva och skickar in prover.

Text Marja Isomursu Bild Livsmedelsverket

Publicerad29.4.2024

Varje finländare kan delta i övervakandet genom att rapportera sina observationer av djur och skicka in prover för undersökning. Jägarna är särskilt viktiga för det här arbetet eftersom de rör sig mycket ute i naturen,

Vid den allmänna sjukdomsövervakningen undersöker vi självdöda vilda djur och djur som har blivit avlivade på grund av sjukdom. Vi håller ögonen öppna efter nya sjukdomar och sjukdomsalstrare som orsakar redan kända sjukdomar. Genom den allmänna övervakningen har vi bland annat påträffat de första högpatogena fallen av fågelinfluensa i vår natur. Det hände 2016 när vi undersökte viggar som hade dött i åländska vatten. För den afrikanska svinpestens vidkommande bör vildsvin som påträffas döda i terrängen alltid undersökas.

Vid den riktade sjukdomsövervakningen letar vi efter vissa primära sjukdomsalstrare hos vissa djurarter. Ofta samlar vi in prover av inte bara sjuka djur utan också av djur som har fällts på jakt. Djurarterna inom målgruppen kan testas för de här sjukdomarna även om de inte skulle visa några symptom. Till de prioriterade zoonoserna som vi följer hör bland annat echinokockerna, trikinerna och salmonellan. Bland djursjukdomarna hör den afrikanska svinpesten och fågelinfluensan till de allvarligaste. På Livsmedelsverket undersöker vi också sjukdomar hos fiskar och kräftor.

Tidigare gick det att skicka djurprover avgiftsfritt med buss, men den här möjligheten föll bort i fjol. I dagsläget ska hela djur levereras till Livsmedelsverkets verksamhetsenheter i Uleåborg, Seinäjoki, Kuopio eller Helsingfors, men i vissa fall kan särskild transport ordnas. Prover av små rovdjur kan skickas till verksamhetsenheten i Villmanstrand. Somliga prover, exempelvis av organ, kan skickas som kostnadsfria postpaket. När det blir aktuellt att skicka ett prov är det bäst att först kontakta verket för att avtala om det bästa sättet att skicka provet. Även ett alldeles vanligt vilt djur kan visa sig vara viktigt för övervakningen.

Vi informerar om de riktade övervakningarna och våra behov av prover via jaktvårdsföreningarna. För vissa prover betalar vi dessutom ett honorar. Livsmedelsverket ger råd i frågor om prover. Information finns också på verkets webbplats ruokavirasto.fi