Uppföljningen av sjukdomar hos de vilda djuren hotad – Livsmedelsverket söker nya transportlösningar

Publicerad1.9.2023

Hittills har livsmedelsverket använt buss för paketen med prover, men Matkahuolto har infört ändringar som sätter stopp för transporterna. 

Livsmedelsverket söker nu med ljus och lykta en landsomfattande transportlösning så att prover kan skickas till verkets verksamhetspunkt i Uleåborg inom rimlig tid och till ett rimligt pris. Hösten blir i det här hänseendet besvärlig. 

Livsmedelsverket fortsätter att undersöka prover av vildlevande djur som skickas till någon av verksamhetspunkterna. I Willmanstrand ger frysboxarna för små rovdjur en klen tröst lokalt och flera av verksamhetspunkterna förses med en kylcontainer, men nätverket är tyvärr för glest. 

Animaliska prover som trikinprover kan skickas med postens expresspaket, men det går inte att skicka hela döda djur på det viset. 

Beträffande prover för afrikansk svinpest (ASF) hos fällda vildsvin (max 2 kg) går det att kontakta Livsmedelsverket och beställa postens svartgula returlåda och utrustningen för provtagning. 

Verket utreder digitala möjligheter och möjligheterna att obducera kadaver i terrängen, men i detta nu kan detta inte fullt ut ersätta transporttjänsterna. 

Inlämning av vilda djur för undersökning

Börja med att kontakta Livsmedelsverket per telefon. Telefonnumren och kontaktuppgifterna samt de senaste anvisningarna för hur du packar ett djurprov finner du här: www.ruokavirasto.fi/sv/laboratorietjanster/undersokningar-om-djursjukdomar/anvisningar-for-provtagning/vilda-djur/

Vid massdöd bland fåglar ska du börja med att kontakta den officiella veterinären i kommunen.