Muista saalisilmoitus!

Kuva Getty Images

Julkaistu8.11.2021

Vesilintujen metsästyskausi jatkuu vuodenvaihteeseen saakka, mutta vesistöjen jäätyminen pakottaa muuttoaikeiset sorsat matkaan kohti talvehtimisalueitaan. Nyt onkin hyvä aika tarkistaa, että syksyn aikana kertyneestä vesilintusaaliista on lakisääteiset saalisilmoitukset tehtynä.

Saalisilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia riistasorsia lukuun ottamatta sinisorsaa, tavia ja telkkää. Saalisilmoitus on tehtävä seitsemän vuorokauden kuluessa eläimen pyydystämisestä.

Vaivattominta on kirjata kaikki saaliit Oma riista -palveluun, jolloin ei tarvitse erikseen muistaa mistä lajeista ilmoitus tulee tehdä.

Metsähanhi

Metsähanhen metsästys kaakkoisen Suomen muuttoreitin alueella päättyy marraskuun loppuun. Muista tehdä saalisilmoitus saaliiksi saamistasi metsähanhista.

Kaikista saaliiksi saaduista metsähanhista kannattaa lähettää kuva osoitteeseen hanhi@riista.fi. Kuvista tehdään alalajimääritys nokan värityksen sekä pään mittasuhteiden perusteella sekä ikämääritys siiven peitinhöyhenistä. Riistatieto on avain metsästyksen kestävyyteen ja liiallisten rajoitusten välttämiseen.

Muut ajankohtaiset lajit

Muista myös metsäkauriin, villisian, hillerin, hallin ja itämerennorpan saalisilmoitukset!