Avskjutningsanmälningarna för sjöfåglar

Anteckna med omsorg!

text Finlands viltcentrals team för Hållbar Jakt bilder Jukka Kangas, Teemu Heinonen, Jari Peltomäki

Publicerad14.1.2021

För de jaktbara sjöfåglarna med negativ utveckling infördes med en jaktförordning en anmälningsskyldighet för att vi ska få exaktare data om avskjutningen per art och avskjutningens geografiska fördelning under olika tider.

Så gott som samtliga avskjutningsanmälningar gjordes i höstas i Oma riista där det är enkelt att anmäla: efter 24 timmar förvandlas en noterad fällning automatiskt till en anmälan.

Anmälningen ska göras inom sju dygn efter fällningen. I praktiken är det ändå bäst att göra den genast så den inte blir glömd. Det är dock lätt hänt att man skriver fel, vilket för de fåtaliga arterna kan leda till att avskjutningen beräknas fel.

Var särskilt uppmärksam på att du inte noterar en fälld kricka som en årta. Den relativt stora mängden årtor och antalet fåglar i de enskilda anmälningarna, liksom geografin, tyder på att flera årtor de facto är krickor.

Traditionella sädgåsjakten återvände till Lappland

Vår mångåriga väntan tog slut den 20.8.2020 klockan 12 när jakten på sädgås inleddes i stora delar av Lappland efter sex års fredning. Jaktsäsongen varade i en vecka, kvoten var en gås per jägare för hela säsongen och det var förbjudet att locka med utfodring. Syftet med begränsningarna var att säkra den häckande stammens utveckling och samtidigt låta en jaktkultur med traditioner leva vidare. Syftet med kvoten och utfodringsförbudet var dessutom att styra jakten till det traditionella.

Den sena våren i norra Finland var sannolikt en bidragande orsak till sädgåsens svaga häckning. Av allt att döma försökte de flesta gässen inte ens häcka utan satte raskt kurs på Novaja Zemlja för att rugga. Därför fanns det knappt alls taigasädgäss i det lappländska jaktområdet under jakttiden. 25 fällningar rapporterades.

Stamförvaltningen på flyttvägsnivå, Finlands viltcentrals kraftiga jaktbegränsningar och bättre viltdata gjorde det möjligt att återuppta ödemarksjakten på sädgås, som är så viktig för vår jaktkultur.

Fin gåshöst i tundrasädgåsområdet

I ”jaktområdet för tundrasädgås”, som det definieras i ministeriets förordning, var jakttiden 1.10–30.11. 479 fällda sädgäss rapporterades. Enligt de insamlade bilderna utgjorde taigasädgässens andel ~14 %, vilket betyder att uppskattningsvis 67 taigasädgäss blev fällda. Taigasädgässen som fälldes i Sydöstra Finland är så vitt vi vet sådana som häckar i Ryssland.

Insamlingen av bilder tagna på sädgäss fällda i Finland fortsätter nästa år. Det är frivilligt att skicka in bilder, men vi hoppas att det ska kännas som en självklarhet för varje gåsjägare. Enbart med kvalitativa viltdata kan vi uppskatta den totala avskjutningen av taigasädgäss och undvika onödiga begränsningar. Ett stort tack till er som skickade in bilder!

Vad kan du göra för sjöfåglarna?

  • Rikta jakten mot de talrika arterna.
  • Grunda en inventeringspunkt för sjöfåglar och anteckna fällningarna i Oma riista, så deltar du i produktionen av viltdata.
  • Jaga mink och mårdhund och delta i restaureringen av livsmiljöer, så stöder du häckningen.