Jaktkartan och licensbeslutet ska stämma överens

Med digitaliseringen flyttar jaktföreningarnas kartor från väggen i jaktstugan till medlemmarnas smarta apparater. När kartan är uppdaterad och positioneringen fungerar kan jägarna själva se efter i telefonen att passen är lovligt placerade.

Publicerad2.9.2021

För det licensbelagda viltet, som älgen, ska jägarna granska att jaktkartan stämmer med licensbeslutet. Det hör till Finlands viltcentrals uppgifter att i ansökningarna för älglicens granska splitterområdena och om olika ansökningar överlappar varandra. Därför händer det att delar av det ansökta licensområdet avskiljs. Före jakten ska de avskilda områdena också tas bort från jaktkartan.

I beslutet eller i en bilaga till beslutet förtecknas de områden som ska avskiljas från jaktkartan, men det är inte Finlands viltcentral som gör det. Uppgiften att redigera kartorna hör till föreningens Oma riista-kontaktperson. Han (eller hon) finner licensbeslutet på föreningens Oma riista-sida under fliken LICENSER. I beslutet ingår en förteckning över de områden som ska avskiljas.

Ändringarna ska helst införas på kartan med samma områdeskod som i ansökningen. Passa samtidigt på att städa bort obehövliga kartor under fliken OMRÅDEN och namnge de återstående kartorna tydligt, exempelvis ”Älgjakten 2021 Jaktföreningen Bom”.

Använd den rättade kartan vid nästa ansökan

Det går inte att införa sådana områden på jaktkartan som inte är införda på ansökningskartan. Det här innebär att ett avtal om jaktarrende som görs sedan ansökningen lämnats in inte kan användas under älgjakten samma höst eftersom arrendeavtalet inte är uppdaterat beträffande splitterområden och överlappningar. Däremot går det att foga avtalet till ansökningskartan för följande vår.

Beklagligt ofta hänger samma splitterområden och överlappningar med år efter år i licensansökningarna. Använd i stället den uppdaterade kartan vid nästa ansökning!

Oma riista uppdaterar fastighetsinformationen några gånger om året med data från lantmäteriverket. Förändringarna kan handla om registernummer eller arealer. Den här egenskapen gör det lättare för föreningarna att hålla avtalen uppdaterade, men det går inte att förstora ansökningsområdet när man inför de här ändringarna. Effekterna av uppdateringsfunktionen ska granskas fastighetsvis.