Kom ihåg OFU-repetitionsutbildningen

Publicerad27.6.2022

För somliga examinatorer för skjutprov och jägarexamen, jaktövervakare och jvf-representanter vid terrängbesiktningar av viltskador lider det femåriga uppdraget mot sitt slut. Hur förhåller det sig med dig? Kontrollera dina uppgifter i nättjänsten Oma riista under fliken för egna uppgifter.

För att få fortsätta med uppdraget måste du utnämnas på nytt. Detta kräver att du går repetitionsutbildningen senast den sista juli. Denna sköter deltagarna i första hand på egen hand på webbplatsen viltinfo.fi. Logga in med ditt Oma riista-lösenord. Då når du den officiella repetitionsutbildningen i vyn för kurser. Enbart personer vilkas utnämning upphör den sista juli i år kan gå utbildningen.

För jv-föreningarnas nya OFU-funktionärer ordnas utbildningen som närundervisning eller på nätet på distans. Tidpunkterna för utbildningarna läggs ut i händelsekalendern på riista.fi. Den som så önskar kan gå repetitionsutbildningen genom att delta i de ovannämnda kurserna.

Jv-föreningarnas styrelser föreslår den kursgenomgångna personen till uppdraget och viltcentralen fattar utnämningsbeslutet.

För jv-föreningens representant vid terrängbesiktningar av viltskador krävs ingen lagstadgad utbildning, men även för detta uppdrag ska jvf föreslå personer som efterträder dem som är i tur att avgå.

Ytterligare information om utbildningarna får du i händelsekalendern på webbplatsen riista.fi och av viltplaneraren i din region.

Repetitions­utbildningen sköter man i första hand på egen hand på viltinfo.fi