Metsästyskartta ja lupapäätös täsmäämään

Digitalisaation myötä metsästysseurojen kartat ovat siirtyneet metsästysmajojen seiniltä seuran jäsenten älylaitteisiin. Kun kartta on ajan tasalla ja paikannus toiminnassa, voi metsästäjä itse puhelimestaan varmistaa passipaikan sijaitsevan laillisella alueella.

Julkaistu2.9.2021

Pyyntiluvanvaraisten eläinten (esimerkiksi hirven) kohdalla pitää varmistua siitä, että käyttöön otettava metsästyskartta vastaa lupapäätöstä. Suomen riistakeskus on velvoitettu hirven osalta tutkimaan sirpalealueet ja eri hakijoiden päällekkäisyydet hakemuksissa. Tästä johtuen hakualueesta on voitu rajata osa lupa-alueen ulkopuolelle. Ennen jahtia nämä rajaukset tulee poistaa metsästykseen käytettävästä kartasta.

Suomen riistakeskus ei tee poistoja. Karttojen muokkaus on seuran Oma riista -yhteyshenkilön tehtäviä. Hän löytää lupapäätöksen, jossa on lueteltu poistettavat alueet, seuran Oma riista -sivuilta kohdasta ”LUVAT”.

Korjaukset kannattaa tehdä siihen karttaan, jonka aluetunnus on annettu hakuvaiheessa. Samalla kannattaa siivota seuran ”ALUEET” -kohdasta turhat kartat pois ja nimetä jäljelle jäävät selkeästi, esimerkiksi; ”Hirvijahti 2021 Hutilan Erä”.

Korjattu kartta seuraavan kevään hakukartaksi

Metsästyskarttaan ei voi lisätä sellaisia alueita, joita ei ole merkitty hakemuskarttaan. Näin ollen hakemisen jälkeen vuokrattu alue ei ole käytettävissä saman syksyn hirvijahdissa, sillä kyseisen alueen osalta ei ole tehty sirpale- ja päällekkäisyystarkastelua. Seuraavan kevään hakukarttaan sen voi lisätä.

Valitettavan usein samat sirpaleet ja päällekkäisyydet ovat mukana vuodesta toiseen lupahakemuksissa. Korjattua karttaa kannattaa käyttää seuraavan hakemuksen perustana.

Oma riista päivittää kiinteistötietonsa muutaman kerran vuodessa maanmittauslaitoksen aineistosta. Muutokset voivat koskea rekisterinumeroa tai pinta-aloja. Ominaisuus helpottaa seuran sopimusten ylläpitoa, mutta hakualuetta ei voi kasvattaa näitä korjauksia tehtäessä. ”Korjaa” -toiminnon vaikutukset pitää tarkastaa kiinteistökohtaisesti.