Dispenser för icke fredade fåglar

Publicerad11.1.2024

Du kan ansöka om dispens i tjänsten Oma riista för att förhindra skador orsakade av icke fredade fåglar under våren och sommaren.

Vi rekommenderar att ansökningen lämnas in 2-2,5 månader innan den ansökta dispenstiden börjar. Gör ansökningen omsorgsfullt enligt de givna anvisningarna så slipper vi kompletterande utredningar. Innan ett positivt dispensbeslut får verkställas ska man i regel vänta under en besvärstid på 30 dagar.

En dispens kan komma i fråga om skadorna är betydande och det inte finns andra tillfredsställande lösningar. Ansök om dispens i god tid om skadorna är sådana att de kan förutses. Det är i första hand den skadelidande parten som ska göra ansökningen.

I övriga fall krävs det en fullmakt av den som ansöker. Om dispensansökningen är hygienbaserad ska ett utlåtande av kommunens hälsovårdsmyndighet bifogas. Fokus för dispenserna ligger på de hygieniska riskerna i lantbruket samt övriga skador som vållar ekonomiskt avbräck.

Vi ber dem som har beviljats en flerårig dispens att kontrollera dispensens giltighetstid. Dispenserna gäller för en viss tid, mellan ett och fem år. Sedan 2018 kan dispenser i vissa fall också beviljas så, att de gäller tills vidare.