Färre stamvårdande dispenser för lodjur beviljades

Bild Getty Images

Publicerad17.11.2022

Finlands viltcentral beviljade 178 stamvårdande dispenser för lodjur för jaktsäsongen som börjar den första december. Detta är klart färre än i fjol.

Dispenserna för lodjursjakt beviljades i regioner där stammen bedöms vara tät och stabil eller växer.

Dispenser beviljades inte i viltcentralsregionerna Kajanaland, Lappland, Kust-Österbotten eller Österbotten. Där bedöms utvecklingen vara negativ eller så är tätheten klart lägre än i det övriga landet.

Dispensövervägandet följde domstolsbesluten om den stamvårdande jakten på lodjur och varg. Vid handläggningen av ansökningarna bedömdes lodjursstammens storlek och beskattningsnivå separat för varje region, utifrån Naturresursinstitutets (Luke) data om lodjurskullarna. Dispenströskeln överskreds inte om det på institutets kullkarta hade införts ett enda eller inget revir alls med ungar i en region. Därför avslogs klart fler ansökningar än under tidigare år.