Så här framskrider en dispens för björnjakt

Björnjakt kräver dispens, men bakom dispensen finns en händelsekedja i flera steg. Diagrammet visar processen steg för steg.

Bild Tero Salmela

Publicerad17.11.2022

Höstens björnjakt blev delvis inställd i Norra Karelen och Kajanaland, och helt inställd i Norra Tavastland. De stamvårdande dispenserna som Finlands viltcentral hade beviljat överklagades till förvaltningsdomstol och belades med verkställighetsförbud. Det här väckte livlig debatt och frågor om rätten att överklaga och om hur processen för dispenser går till.

Rätten att överklaga dispenser bygger på jaktlagens 90 §. Enligt denna har även en sådan registrerad lokal eller regional sammanslutning besvärsrätt vars syfte är att främja natur- eller miljöskyddet.

Diagrammet beskriver hur en stamvårdande dispens för björn framskrider från observation till domstolsbeslut. Processen omfattar flera steg och överklagandena kan göra den flera år lång. Dispensprocessen är i stora drag likadan för de övriga stora rovdjuren.

Handläggningen av dispenser för vilt ingår i Finlands viltcentrals offentliga förvaltningsuppgifter. Dispensbesluten fattas efter föredragning och under tjänsteansvar.