Dispenser för icke fredade fåglar

Bild Harri Taavetti

Publicerad13.1.2023

Du kan ansöka om dispens i tjänsten Oma riista för att förhindra skador orsakade av icke fredade fåglar under våren och sommaren. 

Vi rekommenderar att ansökningen lämnas in 2-2,5 månader innan den ansökta dispenstiden börjar. Gör ansökningen omsorgsfullt enligt de givna anvisningarna så slipper vi kompletterande utredningar. Innan ett positivt dispensbeslut får verkställas ska man i regel vänta under en besvärstid på 30 dagar. 

En dispens kan komma i fråga om skadorna är betydande och det inte finns andra tillfredsställande lösningar. Ansök om dispens i god tid om skadorna är sådana att de kan förutses. Det är i första hand den skadelidande parten som ska göra ansökningen. 

I övriga fall krävs det en fullmakt av den som ansöker. Om dispensansökningen är hygienbaserad ska ett utlåtande av kommunens hälsovårdsmyndighet bifogas. 

Anvisningarna för dispensansökningen hittar du på Finlands viltcentrals webbplats riista.fi > svenska