Rauhoittamattomien lintujen poikkeusluvat

Julkaistu11.1.2024

Rauhoittamattomien lintujen aiheuttamien vahinkojen ehkäisyyn keväällä ja kesällä voi hakea poikkeuslupaa Oma riista -palvelussa.

Suosittelemme hakemuksen jättämistä 2–2,5 kuukautta ennen haetun poikkeuslupa-ajan alkua. Hakemus tulee laatia huolellisesti annettua ohjeistusta noudattaen, jotta vältytään lisäselvityksiltä. Ennen myönteisen poikkeuslupapäätöksen täytäntöönpanoa on pääsääntöisesti odotettava 30 päivän valitusaika.

Poikkeuslupa voi tulla kyseeseen, mikäli vahingot ovat merkittäviä eikä niiden estämiseksi ole muita tyydyttäviä ratkaisuja. Vahingonkärsijänä olevan tahon tulee ensisijaisesti itse toimia luvanhakijana. Muussa tapauksessa hakijalta vaaditaan valtakirja. Hygieniaperusteisissa poikkeuslupahakemuksissa on mukaan liitettävä kunnan terveysviranomaisen lausunto. Poikkeuslupien painopisteenä ovat maatalouden hygieniariskit sekä muut taloudellista haittaa aiheuttavat vahingot.

Monivuotisten lupien saajia pyydetään tarkastamaan luvan voimassaoloaika. Poikkeusluvat ovat voimassa määräajan, joka on 1–5 vuotta ja vuodesta 2018 luvan on voinut saada myös toistaiseksi voimassaolevana tietyissä tapauksissa.