Dispenser för icke fredade fåglar

Publicerad10.1.2022

Du kan ansöka om dispens i tjänsten Oma riista för att förhindra skador orsakade av icke fredade fåglar under våren och sommaren.

Vi rekommenderar att ansökningen lämnas in 2-2,5 månader innan den ansökta dispenstiden börjar. Gör ansökningen omsorgsfullt enligt de givna anvisningarna så slipper vi kompletterande utredningar. Innan ett positivt dispensbeslut får verkställas ska man i regel vänta under en besvärstid på 30 dagar.

En dispens kan komma i fråga om skadorna är betydande och det inte finns andra tillfredsställande lösningar för att förhindra dem. Ansök om dispens i god tid om skadorna är sådana att de kan förutses. Det är i första hand den skadelidande parten som ska göra ansökningen. I övriga fall krävs det en fullmakt av den som ansöker.

Fåglarna som fälls med dispensen ska anmälas till Finlands viltcentral. God praxis är att rapportera den årliga avskjutningen så fort dispenstiden har löpt ut och senast vid årsskiftet om dispensen är flerårig. Anmälningen ska göras även om dispensen inte har använts eller om inga fåglar har blivit fällda.

Anvisningarna för dispensansökningen hittar du på viltcentralens webbplats www.riista.fi.