Rauhoittamattomien lintujen poikkeuslupien hakeminen

Julkaistu10.1.2022

Rauhoittamattomien lintujen aiheuttamien vahinkojen ehkäisyyn kevät- ja kesäaikana voi hakea poikkeuslupaa Oma riista -palvelussa.

Suosittelemme hakemuksen jättämistä 2–2,5 kuukautta ennen haetun poikkeuslupa-ajan alkua. Hakemus tulee laatia huolellisesti annettua ohjeistusta noudattaen, jotta vältytään lisäselvityksiltä. Ennen myönteisen poikkeuslupapäätöksen täytäntöönpanoa on pääsääntöisesti odotettava 30 päivän valitusaika.

Poikkeuslupa voi tulla kyseeseen, mikäli vahingot ovat merkittäviä eikä niiden estämiseksi ole muita tyydyttäviä ratkaisuja. Jos vahingot ovat ennakoitavissa, kannattaa poikkeuslupahakemus tehdä hyvissä ajoin. Vahingonkärsijänä olevan tahon tulee ensisijaisesti itse toimia luvanhakijana. Muussa tapauksessa hakijalta vaaditaan valtakirja.

Poikkeusluvan saaliista tulee tehdä ilmoitus Suomen riistakeskukselle. Hyvä käytäntö on raportoida vuotuinen saalis heti poikkeuslupa-ajan päättymisen jälkeen, ja viimeistään vuoden vaihtuessa, mikäli kyseessä on monivuotinen lupa. Ilmoitus on tehtävä myös silloin, jos poikkeuslupaa ei hyödynnetä tai saalista ei ole tullut.

Ohjeita poikkeusluvan hakemiseen löydät Suomen riistakeskuksen sivuilta: www.riista.fi