Dispens för rörelsehindrade att använda motorfordon

Dispens för rörelsehindrade kan sökas i tjänsten Oma riista. Den ger tillstånd att transportera vapen i terrängen med motorfordon och att skjuta från ett fordon eller i omedelbar närhet av fordonet.

Publicerad5.7.2021

Dispensen för användning av motordrivet fordon är en yttersta åtgärd för att en person överhuvudtaget ska kunna jaga. Dispensen ger personen rätt att använda ett fordon för transport till passet och eftersök på skadat eller skadskjutet vilt, men inte för att exempelvis leta efter eller spåra vilt.

Bestående eller långvarig allvarlig nedsättning av rörelseförmågan

Dispens för rörelsehindrade kan beviljas när det är fråga om en bestående eller långvarig allvarlig nedsättning av rörelseförmågan, som förlamning i benen. Till ansökningen bifogas ett giltigt läkarutlåtande där nedsättningens orsak, varaktighet och omfattning framgår. Därtill krävs läkarens bedömning av huruvida personen förmår jaga utan att orsaka fara eller skada i enlighet med jaktlagens 20 §.

I första hand ska ett handikapp beaktas när jakten arrangeras, exempelvis vid valet av pass. Enligt jaktlagens 35 § får ett oladdat jaktvapen insatt i fodral tranporteras utan särskilt tillstånd med motordrivet fordon när ett fällt vilt hämtas och vid transport av skytt till av jaktledaren anvisat pass. Dessutom får ett jaktvapen i fodral transporteras bland annat på istäckt vatten, på en snöskoterled och på ett stråk som har utmärkts i terrängen.

Giltigt i högst fem år

Dispensen för en rörelsehindrad gäller i högst fem år och är begränsad till att gälla en viss typ av motorfordon. Med dispensen får enbart vapnen som dispensinnehavaren jagar med transporteras. I regel saknar en dispens geografiska inskränkningar. Användningen av dispensen förutsätter att innehavaren har markägarens tillstånd eller rätt att röra sig i terrängen med motordrivet fordon i enlighet med terrängtrafiklagen.