Kolumn

Proportionalitetsprincipen

KolumnJari Varjo Direktör Finlands viltcentral

Under den gångna coronatiden har det talats en hel del om proportionalitet. På regeringens fikonspråk betyder det en skyldighet att...

Ett 10 års bokslut

KolumnErkki Huhta Vice ordförande Finlands viltcentral

När lagförslaget ”Jaktvårdsföreningarna och Finlands viltcentral” överläts den 30 mars 2010 tackade jag vid överlåtelsen jord- och skogsbruksminister Anttila för...